12.4.2019

Galleria Forum Boxin näyttelyhaku vuodelle 2021 on nyt auki!

Taiteilijat, kuraattorit tai työryhmät voivat hakea Forum Boxista näyttelyaikaa vuodelle 2021. Tarkemmat tiedot tilasta, hinnoista ja valintaprosessista sekä hakulomake ja ohjeet tarvittavista liitteistä löytyvät näyttelyhakusivulta.

Näyttelyhakemusten deadline on 19.5.2019.

Näyttelyt valitsee Forum Boxin jäsenistöstä valittava, uuden strategian pohjalta toimiva näyttelytoimikunta. Forum Boxin tavoitteina ovat taiteilijoiden työskentelyedellytysten ja taloudellisen aseman parantaminen, sekä laadukas ja entistä joustavampi näyttelytarjonta. Ohjelmistossa voidaan toteuttaa näyttelyjä myös hakumenettelyn ulkopuolelta, mutta avoin haku toimii edelleen runkona vuoden ohjelmiston valinnassa. Valittu taiteilija saa halutessaan entistä enemmän tukea läpi näyttelysuunnitteluprosessin.