28.5.2021

Työkokeilu Forum Boxissa

Osuuskunta Forum Box etsii kuvataiteesta ja kulttuurialasta kiinnostunutta työkokeilijaa/työharjoittelijaa 4–6 kuukauden ajaksi Ruoholahdenrannassa sijaitsevaan taidegalleriaan. Työkokeilu TE-toimiston kautta edellyttää, että hakija on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi ja on oikeutettu työkokeiluun.  Työkokeilu/-harjoittelu alkaa heinä-elokuun vaihteessa tai sopimuksen mukaan.

Työkokeilu sisältää erilaisia taidegalleriaan liittyviä työtehtäviä, joista voidaan sopia tarkemmin hakijan henkilökohtaisen osaamisen ja kiinnostuksen mukaan. Kokeiluun voi kuulua esimerkiksi seuraavia tehtäviä:

  • Taidenäyttelyiden valvonta ja asiakaspalvelu galleriassa
  • Taidenäyttelyiden ja avajaisten koordinoinnissa ja järjestelyissä avustaminen
  • Markkinointi- ja viestintätehtävät, kuten sosiaalisen median ja verkkosivujen päivitys, sekä tekstien kääntäminen
  • Erilaisissa kehityshankkeissa ja tapahtumatuotannoissa avustaminen

Työkokeilu sopii erityisen hyvin taide- tai kulttuurialalle aikovalle, vastavalmistuneelle tai taidealalla jo aiemmin toimineelle työttömänä olevalle henkilölle. Perustehtävien lisäksi voimme mahdollisuuksien mukaan räätälöidä työnkuvan valitun henkilön jo hankittua ammatillista osaamista tukevaksi.

Hakijalta toivotaan asiakaspalveluhenkisyyttä, itsenäistä työotetta, kiinnostusta taidealaa kohtaan sekä suomen ja englannin kielen taitoa. Tehtävään valittavalle on eduksi hyvä tietotekninen osaaminen sekä sujuva ruotsin kielen taito.

Kannustamme kaikkia sukupuoli-identiteettejä edustavia ja eri vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä hakemaan tehtäviä riippumatta hakijan etnisestä alkuperästä, uskonnosta, vammaisuudesta tai iästä. Äidinkielen tasoinen suomen osaaminen ei ole välttämätöntä.

FORUM BOX on vuonna 1996 perustettu taideosuuskunta, jonka tarkoituksena on ylläpitää vapaata, voittoa tavoittelematonta tilaa kaikelle taiteelle Suomen kulttuurielämän sisällön tukemiseksi. Forum Boxin toiminnan takana on yli 100 suomalaista eturivin taiteilijaa ja kulttuurin kentällä toimijaa. Forum Boxin tavoitteena on olla kaikille taiteen aloille avoin tila. Haluamme tuoda esille ajankohtaisia kotimaisia ja ulkomaisia, sekä etabloituja että nuoria taiteilijoita. Forum Boxissa järjestetään kuukausittain vaihtuvien korkeatasoisten kuvataidenäyttelyiden ohella erilaisia taidetapahtumia, performansseja, musiikki- ja teatteriesityksiä.

Lisätietoa TE-toimiston työkokeilun käytännöistä:

http://www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/index.html

Yhteydenotot ja tiedustelut:

Iina Koski
toiminnanjohtaja
+358 (0)50 548 7604