7.9.2021

Forum Boxin avoin näyttelyhaku vuodelle 2023 on nyt käynnissä!

Taiteilijat, kuraattorit tai työryhmät voivat hakea Forum Boxista näyttelyaikaa vuodelle 2023. Tarkemmat tiedot tilasta, hinnoista ja valintaprosessista sekä hakulomake ja ohjeet tarvittavista liitteistä löytyvät näyttelyhakusivulta.

Hakuaika päättyy perjantaina 1.10.2021 klo 17:00 (Suomen aikaa).

Näyttelyt valitsee Forum Boxin jäsenistä koostuva näyttelytoimikunta. Forum Boxin tavoitteina ovat taiteilijoiden työskentelyedellytysten ja taloudellisen aseman parantaminen sekä laadukkaan näyttelytarjonnan koostaminen.

Ohjelmistossa voidaan toteuttaa näyttelyjä myös hakumenettelyn ulkopuolelta, mutta avoin haku toimii edelleen runkona  ohjelmiston valinnassa. Valittu taiteilija saa halutessaan entistä enemmän tukea läpi näyttelysuunnitteluprosessin.