2.9.2022

Forum Boxin avoin näyttelyhaku vuodelle 2024 on nyt käynnissä!

Taiteilijat, kuraattorit tai työryhmät voivat hakea Forum Boxista näyttelyaikaa vuodelle 2024. Tarkemmat tiedot tilasta, hinnoista ja valintaprosessista sekä hakulomake ja ohjeet tarvittavista liitteistä löytyvät näyttelyhakusivulta.

Hakuaika päättyy perjantaina 30.9.2022 klo 17:00 (Suomen aikaa).

Näyttelyt valitsee Forum Boxin jäsenistä koostuva näyttelytoimikunta. Forum Boxin tavoitteina ovat taiteilijoiden työskentelyedellytysten ja taloudellisen aseman parantaminen sekä laadukkaan näyttelytarjonnan koostaminen.

Ohjelmistossa voidaan toteuttaa näyttelyjä myös hakumenettelyn ulkopuolelta, mutta avoin haku toimii edelleen runkona  ohjelmiston valinnassa. Valittu taiteilija saa halutessaan entistä enemmän tukea läpi näyttelysuunnitteluprosessin.