5.5. — 28.5.2023

Simo Ripatti:

Työskentelyni lähtökohtana on tietynlainen käsitteellisyys, aktiivisena elementtinä teoksissa on tilan käyttö. Ilmaisuni on melko riisuttua, hiljaista ja niukkaa. Teosten vaikutus perustuu usein sekä hienovaraisuuteen että myös yllätyksellisyyteen ja efektin tehokkuus teoksissani ilmeneekin useimmiten tätä kautta. Mielestäni teoksen tai näyttelyn kokeminen kertoo omasta ajattelustamme ohjaten ajattelemaan sitä kovemmin, mitä vähäeleisempi teos on.

Simo Ripatti