2.9.2022

Ansökningstiden för utställningar på Galleri Forum Box för 2024 är nu i gång!

Konstnärer, kuratorer och arbetsgrupper kan ansöka om utställningstid på Forum Box. Mer detaljerad information om de olika utrymmena, utställningshyror och urvalsprocessen samt ansökningsformulär och instruktioner om nödvändiga bilagor finns på utställningssökningssidan.

Sista ansökningsdagen är fredagen 30 september 2022 kl 17:00 (finsk tid).

För programutbudet ansvarar utställningskommittén bestående av Forum Box medlemmar. Vår målsättning är att förbättra arbetsförutsättningarna för konstnärer samt att bygga upp ett mer flexibelt och högklassigt programutbud.

Utställningar kan även initieras utanför ansökningsförfarandet, men den öppna ansökningsproceduren utgör fortfarande basen för Forum Box programval. De konstnärer som har tilldelats en utställningstid har möjlighet att genom hela planeringsprocessen få stöd och hjälp av Forum Box.