28.8.2020 — 4.6.2021

Taidetta Jätkälle -konsttävlingen är igång!

Ett nytt offentligt konstverk för Busholmens hamnområdet söks med en öppen tävling med två faser 28.8.2020–4.6.2021. Initiativet för tävlingen togs av Forum Box och tävlingen genomföras tillsammans med Forum Box av Helsingfors Hamn Ab, Helsingfors stad och Helsingfors konstmuseum HAM.

Läs mer