5.5. — 28.5.2023

Simo Ripatti:

Utgångspunkten för mina verk är ofta en viss konceptualitet, där det aktiva elementet är användningen av rymden. Mitt uttryck är avskalat, tyst och knapphändig. Effekten av mina verk manifesteras ofta genom subtilitet och överraskning.  Enligt min åsikt berättar en konstupplevelse om vårt eget tänkande, och konstens knapphändighet tvingar oss att tänka hårdare.

–Simo Ripatti

Mer information kommer snart!