15.11. — 8.12.2019

Sampo Malin: VÄRIN VÄRINÄ
&
Arvid Hedin

SAMPO MALIN

Värin värinä

Toistensa läpi kuultavat väripinnat sekoittuvat katsojan silmissä tarkkaan suunnattujen valojen ansiosta. Materiaalit, joihin katse ensimmäisenä pyrkii tarkentumaan päästävätkin katseen jatkamaan matkaansa kohti seuraavaa värjättyä läpikuultavaa pintaa. Toisaalta voisiko teoksen sisään päästä niin, että katsoja olisikin väripintojen välissä teoksen täyttäessä koko havaintomaailman? Ja tarvitseeko havaittavien väripintojen edes olla väripintoja? Tämän kaiken saivat alulleen Mark Rothkon 1950-luvun lopun maalaukset, jotka olivat esillä Tate Modernissa vuonna 2008. Koin maalaukset siten, että päällekkäiset värikerrokset olivat häilyvä pinta, jonka taakse ilmiselvästi oli mahdollista päästä.

Näyttely Värin värinä on neljäs ja viimeinen osa Mark Rothko -projektia, jossa tarkoitukseni on ollut leikkiä taideteosten kerroksellisella ilmaisulla ja tilallisuudella. Lähtöajatukseni vuonna 2015 oli pohtia sitä, miten Mark Rothko olisi käyttänyt värien kerroksellisuutta ja minimalistista ilmaisua, jos hän olisi ollut kiinnostunut kolmiulotteisesta ilmaisusta. Kuinka tilallisuus olisi rakentunut värikerrosten avulla, tai värikerrokset olisivat rakentuneet tilaan?

Olen ottanut vapauksia käyttää teoksissani nykyaikaisia tekniikoita ja tekotapoja välttääkseni historiallisen katselmuksen tai Rothkon teosten toistamisen. Lisäksi olen keskittynyt erityisesti leikkimään kerroksellisuudella ja sen vaikutuksella väreihin ja niiden havainnointiin. Valokuvien ja veistosten lisäksi näyttelyssä on tilaan installoituja värikokemuksia.

Lue lisää taiteilijasta.

Näyttelyä on tukenut Taiteen Edistämiskeskus.

Sampo Malin: Täällä vain käymässä, ja siinä matkalla loistetaan, 2019

 

ARVID HEDIN

Alt-Goldgrün und die Unendlichkeit

Yhdeksässä uudessa maalauksessani tutkin plastista ja kosketusaistiin vetoavaa tilaa. Plastisuus luonnehtii liikkeen hahmotusta maalauksessa. Maalauksessani tämä liike tulee näkyviin prosessin keskeisen aseman kautta. Tämänkaltaisessa tilassa tilallisuus koetaan täyteisenä, toisin sanoen aineena eikä tyhjyytenä. Väri ja elekieli muodostavat tilallisen vakaumukseni.

I nio nya målningar utforskar jag det plastiska och taktila rummet. Plasticitet är kvaliteten i gestaltningen av rörelse i en målning. I mitt måleri är det processens framträdande roll som synliggör denna rörelse. I ett sådant rum upplevs rumsligheten som massiv, det vill säga som substans och inte som tomhet. Färg och gest utgör min rumsliga tro.

Lue lisää taiteilijasta.

Arvid Hedin: Alte-Grün_HJ01, Mustesuihkutulostus ja tussi paperille / Bläckstråleutskrift och tusch på papper, 33×48cm, 2019
Mediabox