16.8. — 8.9.2019

David Muth:
FOOTNOTE #03: GOLD & CLOUDS

Mediaboxin teos ennakkoesittelyssä Taiteiden Yönä torstaina 15.8. kello 18–20. Lämpimästi tervetuloa tutustumaan teokseen jo ennakkoon!

Tervetuloa avajaisiin perjantaina 16.8. klo 17–19!

FOOTNOTE #03: GOLD & CLOUDS

Ranskalaisen post-strukturalistifilosofin Jean Baudrillardin mukaan jokapäiväinen elämä tulee ilmi merkkijärjestelmässä, esimerkiksi ”auto” viittaa ”ajamisnautintoon”, ”edistykseen” tai ”itsenäisyyteen”. Baudrillard leikittelee muotoilemalla uudelleen strukturalistisen kielitieteen ja semiotiikan teorioita – joihin kuuluvat esimerkiksi sveitsiläisen kielitieteilijän Ferdinand de Saussuren kehittämät käsitteet merkitsijä ja merkitty. Tämän lähestymistavan mukaan voidaan tutkia, kuinka lentokoneen merkitys objektina tai merkitsijänä on muuttunut moneen kertaan sen keksimisestä lähtien.

Aikanaan lentokone edusti teknistä edistystä ja sotateknologian viimeisintä kehitysaskelta – teknologia itsessään tarkoitti sotilaallista ylivoimaa jälkiteollisella, intomielisen nationalistisella aikakaudella – kunnes sittemmin, noin 70-luvulta lähtien (ajankohta valittu tietoisen keinotekoisesti), lentokone on merkinnyt enenevässä määrin objektia jota voidaan suhteellisen helposti hyödyntää välineenä terroristisissa tarkoituksissa. Halpalentoyhtiöiden tarjoamat edulliset lentoliput, kehitys, joka alkoi suunnilleen 90-luvulla, on saanut etäisyydet tuntumaan yhä pienemmiltä ja pienemmiltä (jo aiemmin lentokone oli ollut yksi globalisaation symboleista), ja lisäksi riisunut lentomatkustamisen sen aiemmista puoli-ylellisistä merkityksistään (aikoinaan muodikas termi ”Jet Set” tuntuu nykyään vanhentuneelta). Lopuksi, lentokoneesta on tullut symboli fossiilisten polttoaineiden nopealle ehtymiselle – geologisten ajanjaksojen saatossa syntynyt luonnonresurssi, joka nyt kulutuksen huipussa imetään kuiviin: lentokone objektina on muuttunut yhdeksi ihmisen aikaansaaman ilmastonmuutoksen moottoreista, satunnaisen matkailijan törmätessä termiin ”hiilijalanjälki”.

Subjektille tai yksilölle lentokone tarjoaa keinon kuroa nopeasti etäisyyksiä, vastineeksi siitä että antaa ”lukita” itsensä tietyksi ajanjaksoksi – alistamalla yksilönvapautensa täydelliselle luottamukselle teknologiaan ja konetta ohjaavaan miehistöön (tämä voidaan nähdä yhtenä syynä sille, miksi Germanwings -yhtiön pilotin itsemurhasta 2015 tuli niin kollektiivinen traumaattinen kokemus).

Videoteos Footnote #03: Gold & Clouds pyrkii meditatiiviseen kuvaan objektista ”lentokone”. Teos on toteutettu Saaren kartanossa Mynämäellä vietetyn residenssin aikana, ja se on viimeistelty residenssissä Brno House of Arts:issa.

Näyttelyä ovat tukeneet:
BKA, the Arts and Culture Division of the Federal Chancellery of Austria
Koneen Säätiö
Brno Artists in Residence


Mediaboxi on Forum Boxin tila mediataiteelle ja ohjelmisto suunnitellaan yhteistyössä suomalaisen mediataiteen levityskeskus AV-ARKIN kanssa. Yhteistyössä AV-arkin kanssa kuratoimme vuodeksi eteenpäin uusinta mediataidetta esittelevän ohjelmakokonaisuuden. Tila toimii nyt yhtenä tärkeänä kanavana mediataiteelle.

http://www.av-arkki.fi/fi/mediaboxi/