3.6. — 23.6.2022

Eveliina Hämäläinen: VIIVE
Kim Jotuni: JUURET
Milla-Kariina Oja:
KUUN ALLA KIVI

  • Eveliina Hämäläinen: Katve (2022), 160 x 200, öljy kankaalle

  • Milla-Kariina Oja: Kuun alla kivi (2022)

  • Kim Jotuni: Juuret (2022)

  • Eveliina Hämäläinen: Ihme (2022), muste paperille, 67 cm x 87 cm

  • Milla-Kariina Oja: Kuun alla kivi (2022). Installaatiokuva: Anna Autio

  • Kim Jotuni: Juuret (2022). Installaatiokuva: Anna Autio

  • Eveliina Hämäläinen: Viive (2022). Installaatiokuva: Anna Autio

  • Milla-Kariina Oja: Kuun alla kivi (2022). Installaatiokuva: Anna Autio

  • Kim Jotuni: Juuret (2022). Installaatiokuva: Anna Autio

EVELIINA HÄMÄLÄINEN: VIIVE

Eveliina Hämäläisen uusimman näyttelyn nimi Viive kertoo taiteilijan kiinnostuksesta ajallisuutta kohtaan. Viiveessä taiteilija jatkaa havaitsemisen ja yhteyksien muuttumisen tutkimista. Hämäläisen maalaukset tekevät näkyväksi esimerkiksi sen, miten värinäkömme muuttuu hämärässä tai pimeässä. Taiteilija on myös kiinnostunut siitä, miten valo tai ääni muuttuvat aistimuksissamme ja miten koemme tämän tapahtuman. Millä tavoin havainnon viivästyminen tai sen hidastuminen vaikuttaa kokemukseemme?

Viive osoittaa Hämäläisen tuotannon monipuolisuuden, sillä hänen maalauksensa ja mustepiirroksensa ovat kuin saman asian kääntöpuolet. Maalauksien monikerroksellisuuden voi suorastaan tuntea katsoessaan, kun taas musteteosten yksinkertaisuudesta paljastuu samankaltaisia kuvioita ja aiheita kuin maalauksista. Taiteilijan tavan käsitellä aikaa maalausprosessissaan näkee konkreettisesti hänen teoksistaan. Maalausten kuvakudoksista ja gobeliineista muistuttava pinta vie ajatuksemme kosketukseen ja sen jälkiin. Taiteilija huomauttaakin siitä, että tussimaalauksissa ”jokainen jälki ja kosketus jää näkyviin ja tallentuu paperiin”. Tekniikka toisin sanoen näyttää menneet liikeradat ja kadonneen ajan.

Forum Boxin Parvi-tilan täyttävät maalaukset ovat valmistuneet vuosien 2020–2022 välisenä aikana ja näyttävät sen, miten taiteellisessa työskentelyssä kysymysten ja vastauksien suhde on erilainen kuin arkiajattelussa. Jostakin pienestä ilmiöstä voi avautua uudenlainen taiteellisen ajattelun suunta. Monikerroksiset ja suurikokoiset maalaukset ovat merkityksiltään moninaisia. Ne esittävät erilaisia väittämiä maailmasta tavalla, joka ei ole yksiselitteinen vaan hitaasti uusia alueita paljastava lähestymisen tapa. Hämäläisen teoksissa on muistumia ja aavistuksia. Ne liikkuvat niin mennessä, tässä hetkessä kuin puhuvat tulevastakin. Elokehä avautuu monipuolisesti, kun taiteilija maalaa maailmaa, jota asuttavat yhtä lailla niin kasvit ja eläimet kuin ihmisetkin.

Juha-Heikki Tihinen

Taiteilija kiittää Taikea ja Stina Krooks Stiftelseä näyttelylle saamastaan tuesta.

KIM JOTUNI: JUURET

Forum Boxin Permantoa hallitsee koko tilan korkuinen ylösalaisin oleva juurakko, seinälle heijastettu animaatio sekä  äänimaailma.

Käytän työskentelyssäni paljon puuta. Puu ei ole vain materiaalia teoksia varten vaan tarjoaa myös sisällöllisiä lähtökohtia teoksille. Forum Boxin näyttelyn kokonaisuus sai kimmokkeen puiden välisestä kommunikaatiosta. Puut ovat  yksi ekologisen ketjun ja koko elämän edellytys. Tutkimusten mukaan ne myös kommunikoivat keskenään. Viestit kulkevat juurakoissa, rihmastoissa.

Työskentelyni kuvanveistäjänä sisältää nykyään paljon erilaisten 3d-mallinnusohjelmien käyttämistä. Ensiksi olen luonut 3d-mallinnuksen kuvitteellisesta puun juurakosta ja sitten olen mallintanut sen osat, jotka olen jyrsinyt muotoonsa cnc-jyrsimellä. Ajattelen, että lopputuloksessa saa näkyä välineen jälki. Jäljen ei tarvitse olla perinteinen kirveen tai moottorisahan jälki. Menetelmä ja väline on aina osa teoksen estetiikkaa.

Viime aikoina olen ollut kiinnostunut luomaan kokonaisvaltaisia kokonaisuuksia, joissa yhdistän toisiinsa veistoksia, animaatiota ja ääntä. Äänien suunnittelusta vastaa äänisuunnittelija Sohei Yasui.

Näyttelyä tukee: Taike, K-Rauta Järvenpää

MILLA-KARIINA OJA: KUUN ALLA KIVI

Jos luonnolla olisi mieli, millainen se olisi? Voisiko ihminen tavoittaa sen? Onko mahdollista ymmärtää luontoelementtien, kuten tuulen tai kiven sisintä olemusta? Nämä kysymykset ovat osa Milla-Kariina Ojan Kuun alla kivi –videoinstallaation outoa kuvitteellista maailmaa.

Yksikanavaisen tilallisen videoinstallaation pääroolissa on karu ja aktiivinen saari. Saari on elollinen toimija, joka kirjoittaa omaa tarinaansa. Samanaikaisesti ihminen pyrkii resonoimaan ympäristönsä kanssa spontaaneilla rituaalinomaisilla eleillä.

Voisi ajatella, että luonnon ”mieli” ilmentyy ihmiselle esimerkiksi vuodenajoissa ja säätiloissa. Luonnon toisiinsa sekoittuvat olosuhteet luovat hetkellisiä tiloja/mielentiloja. Mutta tuleeko niistä totta ainoastaan olevaisen läsnäolon kautta, itse kokemuksessa ja kokijassa?

Teos meditoi ihmisen intiimin ja syvän luontosuhteen ydintä sekä pohtii absurdina näyttäytyvää olemista ja toimintaamme täällä. Luonto asettaa ihmiselle rajat, jotka mahdollistavat olemassaolomme, mutta miten olla olemassa luontona luonnossa?

Kuun alla kivi on valmistunut Galleria Forum Boxin näyttelyyn, kesäkuussa 2022. Teoksen ja näyttelyn toteutumista ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus sekä Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEK.

 

Kuun alla kivi (2022)
Yksikanavainen tilallinen videoinstallaatio, 4k, loopin kesto 8min 32s, ääni

Kuvaus ja leikkaus: Milla-Kariina Oja
Äänisuunnittelu: Pertti Venetjoki
Visuaaliset efektit: Marko S. Eronen
Värimäärittely: Timo Teräväinen

Mediabox