8.1. — 31.1.2021

Dave Berg,
Juhani Koivumäki,
Joakim Pusenius,
Paula Saraste:
Fragmentteja tuntemattoman ääreltä

  • Paula Saraste: Weiter zum Wassen / Veden äärellä, 2021. Kuva: Anna Autio

  • Juhani Koivumäki: Läsnäolo, 2021. Kuva: Anna Autio

  • Joakim Pusenius: Äitipuoli, 2021. Kuva: Anna Autio

  • Dave Berg: The Great beauty of forgetting, 2021. Kuva: Anna Autio

Dave Bergin, Juhani Koivumäen, Joakim Puseniuksen ja Paula Sarasteen ryhmänäyttely Fragmentteja tuntemattoman ääreltä tutkii ymmärryksen rajamaata: toisia olemisen tiloja, meditaation transendenttia, futurismin yksinäisyyttä ja absurdia pelkoa. Sen lähtökohtana on ajatus käsittämättömän äärellä olemisesta.

Näyttelyssä on esillä neljä vuosina 2019—2021 valmistunutta elokuvaa ja mediataideteosta. Teokset lähestyvät tuntematonta, vierasta ja mahdotonta eri näkökulmista. Ne muodostavat kokonaisuuden, joka vie katsojan unenomaiselle matkalle. Pimennetystä näyttelytilasta avautuu narratiiveja uusiin tiloihin ja aikoihin. Näyttelyn teokset ovat videoita, yksi- ja monikanavaisia installaatioita.

Näyttelyä kuvaa hyvin arkinen unenjälkeinen tila, jossa jäljellä yöllisestä on vain voimakas tunne vailla mieltä. Mitä nämä kuvat ovat ja mistä ne tulevat, ei niinkään ole merkityksellistä. Tärkeämpää on, mitä ne meissä tekevät, minne ne meitä vievät ja millä tavalla nuo kuvat jäävät kokemuksiksi, osaksi meitä. Taiteilijat jakavat vahvan intuition siitä, että tuntemattoman ja absurdin aihealueeseen on kiinnostavaa syventyä juuri elokuvan ja liikkuvan kuvan avulla. Teokset lähestyvät liikkuvaa kuvaa säännöistä ja konventioista irrallisena, oudon ja uuden kohtaamisen tapahtumana.

Teosten taustalla on ajatus tarinoiden läpitunkemasta menneisyydestä viitoittamassa absurdeja, epäselviä ja ristriitaisia tapahtumasarjoja. Eeppis-historialliset syyt (miten tähän on tultu) ja kosmiset seuraukset (mitä toiminnasta seuraa) jäävät tarinoidemme ulkopuolelle. Suurten kertomusten aikakauden jälkeen käsillä on katkelmia, fragmentteja ihmistä suuremmista tapahtumista, joiden syitä ja lopputulemia ei tiedetä ja joita kaikkien mahdollisten tarinoiden avaruus voi vain viitoittaa. Tarinat ovat aina liian isoja käsittää kokonaisuudessaan. Mitä lopulta jää jäljelle, on ihminen oman hahmotuskykynsä kanssa rajallisena kohtaamassa absurdina näyttäytyvä liian suuri maailma. Tavoitteena on lähestyä liikkuvaa kuvaa ennakkoluulottomasti ja itsessään arvokkaana, laskelmoinnin ulkopuolella toimivana mediana.

Näyttelyä ovat tukeneet:
AVEK
Taiteen edistämiskeskus
Suomen Kulttuurirahasto
Alfred Kordelinin säätiö
VISEK
Suomalais-norjalainen kulttuurirahasto

Yhteistyössä:  Pro Av Oy | Videotykkien vuokraus ja asennus sekä toimitukset kaikkialle Suomeen sekä myös ulkomaille.


Berg, Koivumäki, Pusenius ja Saraste ovat valmistuneet Kuvataideakatemiasta vuosina 2008—2016 ja he toimivat kuvataiteilijoina Suomessa. Heidän teoksiaan on ollut esillä yksityis- ja ryhmänäyttelyissä sekä screeningeissä Suomessa ja kansainvälisesti. Tekijöinä heitä yhdistää kiinnostus kokeelliseen liikkuvaan kuvaan kaupallisen elokuvan ja kuvataiteen välimaastossa.

 

Mediabox