6.5. — 29.5.2022

Kristoffer Ala-Ketola:
Infantasy

Kristoffer Ala-Ketolan prosessi pohjautuu olemassaolon epävarmojen muotojen synkkään ympäristöön. Kiinnostus identiteetin muodostumista kohtaan sulautuu muotokuvan genreen sekä uusien ja tuntemattomien hahmojen luomiseen. Ala-Ketola merkkaa näitä persoonia kauhun, groteskin, campin, queerin ja absurdin huumorin tyylikeinoja käyttäen löytääkseen yhteyksiä ihmismielen ja ympäristön kokemuksen välillä.

Infantasy on audiovisuaalinen pohdinta lepäämisen, työn tekemisen, kuoleman ja liminaalisen tilan semioottisista yhteyksistä. Teos pyrkii kuvaamaan tietoisuuden kadottamista, uupumista, lepoa, työtä, taiteellista prosessia, ja näiden käsitteiden välitiloja unen kaltaisella logiikalla. Tyynyt ja peitteet rinnastuvat lumihankiin ja nukahtaminen näyttäytyy todellisuudesta irtautumisena.

Teoksen rakenne on syntynyt normaalin käsikirjoituksen sijaan taiteilijan laatiman diagrammin mukaan, joka esittää vastakohtaisuuksia ja rinnastuksia. Diagrammi on sovellettu Greimasin semioottisesta neliöstä, joka havainnollistaa merkityksien perusrakenteita.

Teoksessa visuaalisena elementtinäkin käytetty kaava asettaa hereillä olon, nukkumisen, ei-hereillä olon sekä ei-nukkumisen käsitteet muodostelmaan, jota tulkitsemalla ja käsitteitä yhdistämällä Ala-Ketola kehittää uusia subjekteja;

Kun nukkuu, mutta ei ole hereillä
– Lepää
Kun on hereillä, mutta ei nuku
– Työskentelee
Kun ei ole hereillä eikä nuku
– On kuollut
Ja kun on sekä hereillä että nukkuu
– On liminaalisessa tilassa

Infantasy videoteos etsii merkityksiä näiden käsitteiden suhteista ja pohtii niitä meditatiivisin keinoin.

Bio

Kristoffer Ala-Ketola on hiljattain takaisin Helsinkiin muuttanut kuvataiteen maisteri. Hän valmistui Yale School of Art –yliopiston kuvanveiston osastolta keväällä 2019, jonka jälkeen hän asui ja työskenteli New Yorkissa. Aiemmin hän opiskeli Taideyliopiston Kuvataideakatemian tila-aika taiteiden osastolla. Ala-Ketola tekee video- ja installaatiotaidetta, johon yhdistyy eri medioin tuotettuja osia.

Ala-Ketolan taidetta on esitetty lukuisissa näyttelyissä Suomessa ja ulkomailla, esimerkiksi yksityisnäyttelyssä 4th Ward Project Space -galleriassa Chicagossa, Nuoret-näyttelyssä Helsingin Taidehallissa, Rakkautta ja Anarkiaa -elokuvafestivaaleilla sekä Shin galleriassa New Yorkissa. Ala-Ketolan teosten aiheet pohjautuvat ihmisen tunteisiin ja toimintaan liittyvään teoriaan ja käsitteistöön. Hän on inspiroitunut ihmismielen liikkeistä, horjumisesta ja muutoksista, ja siitä kuinka paljon tunteet säätelevät ihmisen toimintaa.