14.2. — 8.3.2020

Mika Hytti: KINESIS

Hermanni Saarinen:
Kulmat ja reunat

KINESIS

Vaeltaa, maalata – Mika Hytin taiteesta

Mika Hytin uusin näyttely Kinesis täyttää Forum Boxin eloisilla maalauksilla, joissa näkyy taidemaalarin pitkäkestoinen työskentely ja taiteellinen dialogi maalauksellisessa muodossa. Hytti työskentelee intuitiivisesti, ja työprosessiin kuuluu sekä maalaamisen että maalauksen olemuksen ja merkityksen pohdiskelu. Tämä tapahtuu työskentelemällä, katsomalla ja etsimällä. Väritys ja muoto ratkaistaan teos teokselta, kun taiteilija työstää maalauksellista ajatteluaan.

Hytti on kiinnostunut siitä, millaisesta kokemuksesta tai läsnäolosta voisi olla kyse, kun mietimme tapahtumaa, joka tapahtuu katsojan ja teoksen välillä ennen sanallistamista. Taiteilija hakeekin kuvaa ennen sanaa tai kuvia sanojen taakse jääneeltä alueelta. Mitä näemme ennen kuin alamme kutsua taideteosta jollakin nimellä? Onko se väriä, muotoja vai niiden yhdistelmiä ilman verbalisointia? Ja mitä tapahtuu, kun teos saa nimen? Muuttuuko se erilaiseksi vai saako visuaalinen ajattelu ja kokemus sanallisen vastikkeensa?

Kinesiksen maalaukset vaihtelevat niin kooltaan, tyyliltään ja väritykseltään. Hytti osoittaa hyvin sen, miten abstraktiot ja esittävyys käyvät vuoropuhelua silloinkin, kun esittävyys on melkoisen vähäistä. Mehevät värit ja orgaaniset kuviot ilmenevät joissakin maalauksissa, kun taas toisissa teoksissa näkyy monokromaattisempi väritys, joka voi vielä yhdistyä toistuvaan ja geometrista lähestyvään kuvioon.

Hytti saa teoksiinsa ideoita moninaisista asioista, viime aikoina luontokokemuksista tai Sören Kierkegaardin (1813–1855) ajattelusta. Näyttelyn nimi Kinesis viittaa Kierkegaardin ideaan olevaksi tulevan muutoksesta. Ideoista jalostuu maalauksia työskentelyn myötä ja teokset saattavat muuttua radikaalisti ennen kuin ne löytävät lopullisen muotonsa. Taiteilija työstää useaa teosta kerralla, joten maalaukset kulkevat toistensa rinnalla matkalla kohti valmistumistaan. Tämä vie aikaa ja aiheuttaa vaivaa, mutta lopullisessa muodossa oleva maalaus tuntuu kuin se olisi syntynyt juuri sellaiseksi.

– FT Juha-Heikki Tihinen

Mika Hytti (1961) on valmistunut taidemaalariksi Taidekoulu Maasta 1990, minkä lisäksi hän on suorittanut taiteilijan pedagogiset opinnot Taideteollisessa korkeakoulussa vuonna 1997. Kolmikymmenvuotisen uransa aikana hän on pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä, osallistunut moniin yhteisnäyttelyihin ja opettanut lukuisissa taidekouluissa 1990-luvulta lähtien. Hänen teoksiaan on muun muassa Kouvolan taidemuseon, Suomen valtion ja HUS:in kokoelmissa ja monissa yksityiskokoelmissa. Hytti on Forum Boxin, Helsingin taiteilijaseuran ja Taidemaalariliiton jäsen.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

Lue lisää taiteilijasta täältä.

 

HERMANNI SAARINEN

Kulmat ja reunat

Hermanni Saarinen hyödyntää taiteessaan moninaisia materiaaleja ja tekniikoita. Hänen teoksensa synnyttävät usein assosiatiivisia merkitysverkostoja, joissa erilliset teokset ovat vahvassa vuorovaikutussuhteessa myös keskenään.

Ruumiillisuuden, aistien ja havaitsemisen pohdinta on oleellinen osa Saarisen työskentelyä. Teokset syntyvät yleensä ruumiillisesta tunteesta tai kehon asentojen herättämistä tuntemuksista työprosessin aikana. Lukuisat muodonmuutokset ovat monesti havaittavissa teosten lopullisissa muodoissa.

Saarinen mieltää teoksensa eräänlaisiksi kognitiivisiksi luupeiksi – kuviksi, jotka tuottavat lisää kuvia. Häntä kiinnostaa kuvan joustavuus sekä kyky siirtyä erilaisten kontekstien ja ajallisten kerrostumien läpi.

Saarinen on valmistunut vuonna 2011 Kuvataideakatemiasta kuvataiteen maisteriksi.

Näyttelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Suomen kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto.

Lue lisää taiteilijasta täältä.

Mediabox