8.4. — 30.4.2023

Noronkoski–Rainio–Siren:
Kaksi miljoonaa sekuntia

  • Juuso Noronkoski: The Fog (2023) , triptyykki, hopeagelatiinivedos, 3 x (34 cm x 24 cm). Kuva: Anna Autio.

  • Noronkoski–Rainio–Siren: Kaksi miljoonaa sekuntia. Kuva: Anna Autio.

  • Juuso Noronkoski: View (Autumn), (2023), kehysteyt hopeagelatiinivedokset, 2 x 56 x 46 cm. Kuva: Anna Autio.

  • Tuomo Rainio: Space-Time Graininess (2023), reaaliaikainen tietokonegrafiikka, 4K OLED. Kuva: Anna Autio.

  • Noronkoski–Rainio–Siren: Kaksi miljoonaa sekuntia. Kuva: Anna Autio.

  • Tuomo Rainio: Deep Dream (Statue) (2023), akryylimaali akryylilevylle. Kuva: Anna Autio.

  • Tuomo Rainio ja Janne Pulkkinen: Volumetric Light (Bystander) (2023), digitaalinen video, 2 kpl 4K. Kuva: Anna Autio.

Kolmen taiteilijan yhteisnäyttely Forum Boxissa tutkii erilaisten kestojen suhteellisuutta ja ajallista epäsynkroniaa. Eri välineillä työskentelevien tekijöiden teoksissa keskeistä on materiaalisten prosessien vuoropuhelu. Digitaaliset prosessit rakentavat ja purkavat kuvaa ja venyttävät ääntä, kemialliset prosessit muokkaavat valokuvapaperia. Miljoonia vuosia talletettuna ollut vesi haihtuu näkymättömiin näyttelyn aikana noin kahdessa miljoonassa sekunnissa.

Juuso Noronkosken kolmen valokuvan aikasarja toimii johdantona näyttelyyn. Kuvissa esiintyvä rakennus on viittaus näkyvään maailmaan, paikkaan, kaupunkiin jossain etäällä. Sumun tihentyessä ja lipuessa rakennuksen eteen muuttuu näkymä abstraktimmaksi. Tapahtuma jatkuu toisaalla Noronkosken valokuvateoksissa, joissa ikkunan varjo viittaa sumuverho laskeutumiseen, aurinkoon, ja lopulta valokuvaan itseensä. Auringon valo on siirtynyt taiteilijan työhuoneella ikkunaa vastapäätä asetetulle paperille. Ikkunan puite rajaa tapahtuman, jossa valosta itsestään tulee kuva.

Tuomo Rainion teoksissa ajallisuus ja kesto tulevat esiin abstrahoidun ihmishahmon ja valon tallentamista tutkivan teknologian kautta. Viimeisenä näyttelytilan perällä nähdään Rainion ja Janne Pulkkisen yhteistyönä toteuttu teos, jota varten kehitetty teknologia tallentaa valoa volymetrisesti – tilallisena massana. Videoteoksen kohteena on valo ja sen erilaiset ilmentymät rakeisena kohinana, säteinä ja utuisina sumupilvinä. Siinä, missä huomio yleensä kohdistuu asioihin niiden heijastaman valon perusteella, avaa teos näkymiä siihen, miten valo näkymättömästi säteilee ilmassa asioiden, esineiden ja ihmisten välillä.

Joonas Sirenin teoksessa ääni etenee näyttelyn aikana Marcel Proustin Kadonnutta aikaa etsimässä -romaanisarjan läpi. Mammuttimaisen 148 tuntisen äänikirjan ajallinen rakenne tihenee ja laajenee, ja  samalla se levittäytyy galleriatilaan kulkien sykäyksinä sen läpi, huoneesta toiseen. Tietokoneen kelloon sidotut parametrit muokkaavat teosta ja luovat sille oman aikarakenteen.  Päivittäin tietokone siirtyy kirjasarjan seuraavaan osaan ja hajauttaa sen temporaaliseen ulottuvuuden, useimmiten hidastaen puhutun tekstin aikaa tai nopeutta.

Näyttelyn teoksille ja tekijöiden taiteelliselle ajattelulle on yhteistä huomion kohdistaminen johonkin näennäisesti tyhjään ja välillä olevaan, yksittäisiin äänteisiin sanojen keskelle. Samalla teokset avaavat tulkintoja valon ja ajan väliseen suhteeseen tutkien niiden liikkeen hidastamista. Sumu peittää valokuvan esittämän yksinkertaisen ilmiasun ja siirtää katseen tapahtumaan itseensä. Kulkija ottaa askeleen, aika-avaruus taipuu ja graniitti jalan alla kuluu silmänräpäyksessä 20 vuotta.

 

Juuso Noronkoski (s. 1983) on Helsingissä asuva ja toimiva kuvataiteilija, joka on valmistunut valokuvataiteen maisteriohjelmasta Aalto-yliopistosta vuonna 2015. Valokuvan, paikan sekä ajallisen keston välisellä suhteella on keskeinen rooli taiteilijan työskentelyssä. Noronkosken teokset ovat installaatioita, joissa hän yhdistelee valokuvaa, videota, ääntä, veistoksia sekä tekstikatkelmia. Noronkoski on pitänyt yksityisnäyttelyitä, Suomessa, Saksassa ja Japanissa. Hänen töitään on ollut esillä muun muassa Künstlerhaus Bethanienissä, Berliinissä, Loko Galleryssä, Tokiossa sekä galleria Sinnessä, Galerie Anhavalla, SIC galleriassa ja Hippolytessä, Helsingissä.

www.juusonoronkoski.com

Tuomo Rainio (s. 1983) on helsinkiläinen kuvataiteilija, jonka työskentelyssä yhdistyy digitaalinen valokuva, video ja ohjelmointi. Hän on valmistunut Taiteen maisteriksi Valokuvataiteen koulutusohjelmasta Aalto-yliopistosta vuonna 2011. Rainio työskentelee taiteen ja teknologian lehtorina Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Hänen teoksiaan on esitetty yksityis- ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla vuodesta 2005 alkaen. Viimeisimpänä hänen teoksiaan on ollut mukana Riga Photography Festivalilla vuonna 2020. Hänen teoksensa Untitled (Gravitational Waves) on koettavissa osana Nykytaiteen museo Kiasman ARS17+ Online Art verkkotaiteen kokoelmaa. Rainion teoksia on mm. Nykytaiteen museo Kiasman, Suomen valokuvataiteen museon sekä EMMA – Espoon modernin taiteen museon kokoelmissa, sekä Valtion taidekokoelmassa.

www.tuomorainio.fi

Joonas Siren (s. 1983) on helsinkiläinen ääni- ja mediataiteilija. Hän on valmistunut Kuvataideakatemiasta kuvataiteen maisteriksi tila-aikataiteen linjalta vuonna 2013 sekä Nordic Sound Art -maisteriohjelmasta vuonna 2012. Tärkeimpiä Sirenin näyttelyitä ja projekteja ovat mm: yhteisnäyttely “Toinen laji” Milka Luhtaniemen kanssa Forum Boxissa kesällä 2021, Nordic Sound Art -maisterinäyttely Roskilden nykytaidemuseo 2012, Kuvan kevät 2013, ääniteos Jussi Koitelan Skills of Economy –projektissa Kiasmassa 2016, OFF -performanssi-installaatio Tiivistämössä 2018 (yhteistyö Milka Luhtaniemen, Nicolina Stylianoun ja Elena Rekolan kanssa) sekä yksityisnäyttely “Softbed” Kosminen galleriassa 2019. Lisäksi hän tekee kokeellista elektronista tietokonemusiikkia Forces-nimellä, jolla on hän julkaissut lukuisia levyjä sekä remixejä eri kansainvälisillä elektronisen musiikin levy-yhtiöillä.

https://joonassiren.fi/

Mediabox