1.3. — 24.3.2019

Ylva Holländer:
Eläviä ja kuolleita organismeja /// Levande och Döda Organismer

  • Kuva: Studio Pieni / Lotta Åberg

 

Ylva Holländerin näyttely Eläviä ja Kuolleita Organismeja koostuu piirustuksista, suurista veistoksista, pienistä posliinikoosteista
ja audiovisuaalisesta animaatiosta.

Veistosten pyöreät muodot ovat saaneet alkunsa maapallosta, silmämunasta, siemenkapselista ja solusta. Puiset ja paperiset veistosten seinät peittyvät tussipiirustuksista, joissa ohuet tussiviivat muodostavat pikkutarkkoja pitsimäisiä kuvioita. Pienistä fragmenteista rakentuu suuria kokonaisuuksia. Näyttelyn teema on elämän loputon kierto, jossa ei ole alkua eikä loppua. Kaikki on loputtomassa liikkeessä kasvaen, murentuen ja muuttaen muotoaan sekä lopulta yhteen sulautuen. Irrallisia ilmiöitä ei ole olemassa tässä piirrosmaailmassa. Koiran häntä koskettaa oksaa, joka koskettaa maata, joka koskettaa sikiötä kantavaa naista, joka koskettaa lehtiä, juuria, perhosia, ilmaa ja avaruutta. Kaikkein lähimmät ja kaukaisimmatkin eliöt sekä materia ovat sidoksissa samaan suureen kudelmaan. Oudot, absurdit, ja ehkä myös yllätykselliset asiat kohtaavat Holländerin näyttelyssä. Tässä kuvamaailmassa ihminen on nisäkkäänä tasavertainen osa muuta eläinkuntaa.

Pienet esinekoosteet ovat kepeitä assosiaatioleikkejä samassa hengessä kuin piirustukset. Holländer yhdistää vapaasti eri materiaaleja ja tuottaa näin leikkisiä yhteentörmäyksiä.

Näyttelyn animaatioteoksen Tarda on Holländerin piirrosten pohjalta toteuttanut mediataiteilija Milla Moilanen. Animaation äänisuunnittelusta vastaa
Jaakko Autio.

Näyttelyn valaistus: Valosuunnittelija Ainu Palmu.

 

Näyttelyä ovat tukeneet: Konstsamfundet, Svenska Kulturfonden ja Taike.

 


 

Ylva Holländers utställning Levande och Döda Organismer består av, teckningar, stora skulpturer, små porslinsassemblage och audiovisuella animationer.

Jorden, ögongloben, frökapseln och cellen har inspirerat till skulpturernas runda former av papper och trä. Skulpturernas ytor fylls med tuschteckningar. Tuschstrecken väver bilder som varken har början eller slut. Det är de tunna strecken och mångfalden av detaljer som bildar helheten på utställningen.  Temat är livets eviga kretslopp. Utställningsbesökaren ställs inför främmande möten, absurda och oväntade sammanträffanden. Det är en värld där  allting är i ständig rörelse, sönderdelas, växer och förvandlas. Inga fenomen är separata.  Hundens svans berör kvisten som berör marken som berör fostret som finns i kvinnan som tar tag i löven som berör roten, fjärilen, luften och rymden. Det som ligger närmast intill binds samman med det som finns längst borta. I denna värld är människan ett däggdjur jämbördigt med resten av djurvärlden.

De små porslinsamssemblagen är lättsamma associationslekar i samma anda som teckningarna. I dem förenar Holländer fritt olika material för att åstadkomma lekfulla kollisioner.

I animationen Tarda sätter mediakonstnär Milla Moilanen Holländers teckningar i rörelse, ljudet är skapat av ljudplanerare Jaakko Autio.

Utställningens ljussättning är planerad av Ainu Palmu.

 

Utställningen har fått stöd av Konstsamfundet, Svenska Kulturfonden och Taike.

Mediabox