23.11.2023

VUODEN 2023 LINNAMO-PALKINTO MYÖNNETTY KUVATAITEILIJA MERVI KYTÖSALMI-BUHLILLE

Olga ja Vilho Linnamon Säätiö jakaa yhteistyössä osuuskunta Forum Boxin kanssa toista kertaa 15 000 euron suuruisen Linnamo-palkinnon. Palkinto myönnetään kuvataiteilija Mervi Kytösalmi-Buhlille (s. 1948) taiteellisessa työssä osoitetusta avarakatseisuudesta. Palkintolautakunta luonnehtii Kytösalmi-Buhlin työtä seuraavasti:

 

”Mervi Kytösalmi-Buhl on suomalaisen videotaiteen pioneereja, jonka 1970-80-luvuilla tekemää työtä voidaan kiistatta pitää yhtenä alkupisteenä videotaiteelle Suomessa. Düsseldorfin Taideakatemiassa muun muassa Joseph Beuysin ja Nam Jun Paikin opeissa 1970-luvulla koulutuksensa saanut Kytösalmi-Buhl lähestyy varhaisimmissa teoksissaan kehoa plastisena ja veistoksellisena materiaalina, joka on monitahoisessa vuorovaikutus- ja riippuvuussuhteessa hänen tuolloin pääasiallisesti käyttämäänsä mediaan, videoon. Taiteilijan oma keho purkaa ja rakentaa näissä teoksissa sukupuolen ja subjektiviteetin käsitettä performatiivisesti. Uudemmissa teoksissa keho on fyysisesti etäämpänä; se on muistinvarainen, hauras ja läsnä vain symbolisesti, aina suhteessa erilaisiin materiaalisuuksiin. Kytösalmi-Buhlille taide on aina ollut tapa jäsentää suhdetta ympäröivään tilaan ja todellisuuteen, teosten kontekstista tai välineestä riippumatta. Mervi Kytösalmi-Buhlille myönnettävä vuoden 2023 Linnamo-palkinto on tunnustus merkittävälle, omaa polkuaan raivanneelle yksilölliselle äänelle Suomen taiteen kentällä.”

MERVI KYTÖSALMI-BUHL

Mervi Kytösalmi-Buhl on syntynyt Imatralla ja opiskellut Saksassa Kölnin taidekorkeakoulussa ja  Düsseldorfin taideakatemiassa. Jälkimmäisessä opettajakuntaan kuuluivat muun muassa Joseph Beuys ja Nam June Paik. Kytösalmi-Buhl asuu ja työskentelee Kölnissä. Kesät hän viettää Ruokolahdella. Vuosina 1978-84 Mervi Kytösalmi-Buhl työsti laajan videoteosten kokonaisuuden, jota pidetään yleisesti alkupisteenä performanssilähtöiselle videotaiteelle Suomessa. Kytösalmi-Buhlin mukaan teosten keskeisiä osatekijöitä ovat henkilö, liike, tila ja aika. Uudemmat työnsä Kytösalmi-Buhl on tehnyt valokuvina, esinekoosteina ja tekstiiliveistoksina. Kytösalmi-Buhlin teoksia löytyy muun muassa Nykytaiteenmuseo Kiasman kokoelmista.

LINNAMO-PALKINTO

Linnamo-palkinto on joka toinen vuosi jaettava suomalainen kuvataidepalkinto, jonka myöntää Olga ja Vilho Linnamon Säätiö. Palkinto annetaan tunnustuksena taiteellisessa työssä osoitetusta avarakatseisuudesta. Se on suuruudeltaan 15 000 euroa, ja se jaetaan toista kertaa vuonna 2023. Palkinnolla Olga ja Vilho Linnamon Säätiö haluaa antaa tunnustusta kuvataiteen ilmaisuvoimaa elävöittävälle työlle, kokeilevuudelle, joka tapahtuu usein taidemaailman parrasvalojen katveessa.

Linnamo-palkinto myönnetään suomalaiselle tai Suomessa vakituisesti toimivalle kokeneelle kuvataiteilijalle tai taiteilijaryhmälle, jonka työskentelyn voi odottaa johtavan kiinnostaville urille myös tulevaisuudessa. Palkinto myönnetään läheisessä yhteistyössä osuuskunta Forum Boxin kanssa: siihen sisältyy rahallisen tunnustuksen lisäksi mahdollisuus yksityisnäyttelyn pitämiseen Forum Boxissa.

Päätöksen palkinnonsaajasta on tehnyt Olga ja Vilho Linnamon Säätiön hallitus taiteilijoista koostuvan kolmijäsenisen palkintolautakunnan esityksen pohjalta. Vuosina 2021–2023 palkintolautakuntaan kuuluvat taiteilijat Markus Konttinen (s. 1957), Jani Ruscica (s. 1978) ja Man Yau (s. 1991).

Lue lisää: https://linnamonsaatio.fi/linnamo-palkinto/