5.1. — 9.1.2022

LUX HELSINKI: Anna Nykyri & Kaisu Koivisto – Sula

Sula (2021) on interaktiivinen, webkameran livekuvaa ja Max/MSP-ohjelmointia hyödyntävä videoinstallaatio, jonka sisällöllinen idea nivoutuu ajatukseen sulamisesta. Kun kehot liikkuvat webkameran rajaamassa kuva-alassa, kuva ”sulaa” osiin, muuttuu. Kun kukaan ei liiku kuva-alassa, kuva palautuu alkuperäiseen muotoonsa.

Teoksessa tapahtuva kuvan hajoaminen ja palautuminen viittaavat luonnon prosesseihin: lämmön ja liikkeen tuottamaan ilmastonmuutokseen, kasvuun, rapistumiseen ja uudelleen itämiseen. Kuvassa tapahtuvat prosessit vaativat liikkeen läsnäolon: ilman liikettä ei ole elämää, mutta liika on tuhoisaa.

Anna Nykyri työskentelee kuvataiteilijana, ohjaajana ja käsikirjoittajana liikkuvan kuvan parissa elokuvan, kuvataiteen ja nykytanssin alueilla. Nykyri ohjaa ja käsikirjoittaa dokumentaarisia elokuvia ja elokuvallisia videoinstallaatioita koreografista ajattelua hyödyntäen. Teosten teemat ovat yhteiskunnallisia, mutta myös kehollisia, kuten vallan ja kontrollin kysymykset sekä piilotettu väkivalta. Nykyrin teoksia on esitetty sadoilla kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla, taidemuseoissa, gallerioissa ja biennaaleissa. Nykyri on työskennellyt useissa taiteilijaresidensseissä, mm. ISCP, New York, Barbican Center, Lontoo ja Cité des Arts, Pariisi.

Yllättävät aiheen, materiaalin ja tekotavan yhdistelmät ovat leimallisia Kaisu Koiviston teoksille. Niissä korostuvat pohjoisen maiseman erityispiirteet, joihin yhteiskunnalliset ja poliittiset  muutostilat ovat jättäneet jälkensä.  Koiviston  kiinnostus lähihistoriaan johdattaa  hänet työskentelemään esimerkiksi kylmän sodan aikaisissa, hylätyissä sotilastukikohdissa Itä-Euroopassa. New Nuuk -projektissaan hän tarkastelee Nuukin, Grönlannin pääkaupungin kasvua ja urbanisoitumista.

Tekijät:
Kuvataiteilijat Kaisu Koivisto ja Anna Nykyri, luova teknologisti ja konseptisuunnittelija Marko Tandefelt sekä luova teknologisti Joaquin Aldunate.

Teoksen vuorovaikutteisuuden ohjelmointi on toteutettu Marko Tandefeltin ja Joaquin Aldunaten luoman Max/MSP-patchin kautta, yhteistyössä Anna Nykyrin ja Kaisu Koiviston kanssa. Tandefeltin ja Aldunaten luoma patch sisältää videomikserin, reaaliaikaisen lämpökamerakuvan sekä erityisen Max/MSP-patchin, jonka on luonut multimediakokemussuunnittelija ja mediataiteilija Federico Foderaro. Foderaro on antanut luvan käyttää ja muuttaa patchiaan Sula -teosta varten.

Yhteistyössä:
Forum Box, AVEK / Mediataide, Taiteen Edistämiskeskus, Taiteen Edistämiskeskus / Uusimaa, Suomen Kulttuurirahasto ja Helsingin kaupunki.

Kiitos:
Juuso Laatio, Risto Vuorenrinne