5.1. — 9.1.2022

Lux Helsinki: Anna Nykyri & Kaisu Koivisto – Sula

Sula (2021) är en interaktiv videoinstallation, som utnyttjar livebilden och Max/MSP programmering. Verkets koncept fokuserar på begreppen smältning och rörelse. När besökare rör sig framför och förbi webbkameran, bilden ”smälter” och förändras. Om ingen rör sig framför kameran, återgår videobilden till det ursprungliga formatet.

Bilden som upplöser sig och tar form på nytt refererar till processer i naturen: värme och rörelse som leder till klimatförändring, tillväxt, förfall och regeneration. Utan värme och rörelse finns inget liv, men för mycket är skadligt.

Arbetsgruppen:
Bildkonstnärer Kaisu Koivisto och Anna Nykyri, kreativ teknologist och konceptplanerare Marko Tandefelt och kreativ teknologist Joaquin Aldunate.

Programmeringen av den interaktiva delen genereras av en Max/MSP-patch skapad av Marko Tandefelt och Joaquin Aldunate, i samarbete med Anna Nykyri och Kaisu Koivisto, bestående av en realtidsvideomixer, ett live-värmekameraflöde samt en anpassad Max/ MSP-partikellapp skapad av multimediaupplevelsedesignern och mediekonstnären Federico Foderaro som gav Sula-arbetsgruppen tillgång att använda och modifiera den för att använda den i Sula.

I samarbete med:
AVEK / Mediakonst, Centret för konstfrämjande, Centret för konstfrämjande / Nyland, Finska kulturfonden och Helsingfors stad

Tack:
Pawel Janicki, Juuso Laatio, Risto Vuorenrinne