5.1. — 9.1.2022

Lux Helsinki: Anna Nykyri & Kaisu Koivisto – Sula

Sula (2021) är en interaktiv videoinstallation, som utnyttjar livebilden och Max/MSP programmering. Verkets koncept fokuserar på begreppen smältning och rörelse. När besökare rör sig framför och förbi webbkameran, bilden ”smälter” och förändras. Om ingen rör sig framför kameran, återgår videobilden till det ursprungliga formatet.

Bilden som upplöser sig och tar form på nytt refererar till processer i naturen: värme och rörelse som leder till klimatförändring, tillväxt, förfall och regeneration. Utan värme och rörelse finns inget liv, men för mycket är skadligt.

Arbetsgruppen:
Bildkonstnärer Kaisu Koivisto och Anna Nykyri, kreativ teknologist och konceptplanerare Marko Tandefelt och kreativ teknologist Joaquin Aldunate. Den programmade delen av verket styrs av en Max/MSP-patch som har kodats av mediakonstnär och multimediaupplevelsedesigner Federico Foderaro. Arbetsgruppen har utvecklat och anpassat Foderaros Max/MSP-patchen som används i verket.

I samarbete med:
AVEK / Mediakonst, Centret för konstfrämjande, Centret för konstfrämjande / Nyland, Finska kulturfonden och Helsingfors stad

Tack:
Pawel Janicki, Juuso Laatio, Risto Vuorenrinne