• Gatan utanför Forum Box.

  • Galleriutrymmet innan renoveringen.

  • Galleriutrymmet innan renoveringen.

  • Byggandet av Forum Box.

  • Jukka Mäkelä, Kain Tapper och Teemu Saukkonen.

  • Hängning av utställning på Forum Box.

  • Forum Box övre utrymme.

  • Gruppbild i galleriet.

Historia

Forum Box är ett andelslag som grundades år 1996 av bildhuggaren och akademikern Kain Tapper (1930 -2004), med syfte att upprätta ett fritt, icke-vinstdrivet utrymme för alla konstformer och därigenom berika det finska kulturlivet. Bakom Forum Box verksamhet står 80 finska konstnärer och aktörer inom kulturfältet (2015).

Lokalen som tidigare varit ett förrådsutrymme för Helsingfors stad sanerades åren 1998 – 1999 genom konstnärernas frivilliga arbete. Planeringen sköttes av professorn och arkitekten Juhani Pallasmaa. Tegelväggarna målades med tunn vit kalkfärg och betonggolvet lämnades omålat för att bevara utrymmets råa och avskalade utseende. Forum Box första utställning öppnades i juni 1999 och förverkligade i samarbete med museet för nutidskonst Kiasma. I dagens läge ordnas det årligen upp till 12 bildkonstutställningar samt flera andra evenemang.

Konstkritikern Otso Kantokorpi (1957–2018) har skrivit följande ord om Forum Box:

Konstnärerna kan också ta över en del av de centrala funktionerna och börja driva till exempel sina egna utställningsutrymmen eller gallerier. Andelslag som koncentrerar sig på sådana här verksamheter har det redan grundats flera av i Finland under de senaste åren. Föregångaren i den här processen har varit Forum Box, som redan firar sina första femton år. Som aktiv konstkritiker under hela den här perioden vågar jag påstå att just en konstnärsdriven verksamhet överlag har producerat det mest intressanta innehållet, bevisat sin förmåga att ta risker och visat vår konstvärld nya ting och sätt att skapa dem. Det här gäller också den finländska konstvärldens internationalisering, som på sin tid präglades av en kommissariestyrd officiell nationell representationsanda, och senare av försöken från officiellt håll att förändra bildkonsten till en ren exportprodukt. Numera sker det intressantaste internationella kulturutbytet med hjälp av konstnärsdrivna residenser och utställningsprojekt på gräsrotsnivån. Utan onödig liturgi. Här har också Forum Box hela tiden hållit sina känselspröt i luften.