Guidade visningar

Galleriet Forum Box erbjuder möjligheten för grupper att bekanta sig med samtidskonst i en avslappnad gallerimiljö. Utöver utställningar ordnar galleriet konstnärsträffar samt teater, dans, musik och performance.

På Forum Box kan du bekanta dig med samtidskonst självständigt eller genom guidningar, workshops och konstnärsträffar som bokas på förhand. Guidade visningar kan ordnas enligt överenskommelse på vardagar kl. 9–17. Dessa kan ordnas på finska, svenska och engelska. Våra workshops är ca. 1,5 timme långa och innefattar en guidad visning.

Galleri Forum Box ligger vid Gräsvikskajen nära Sandvikstorget. Spårvagnarna 7 och 9 går vid hållplatsen Västra Länken som ligger 100 meter från galleriet.

Bokningar och information

Galleribesök är gratis, men ta i beaktande att avbokning av guidade turer bör göras minst 3 dagar innan dagen du bokat. För icke avbokade besök faktureras en avgift på 50 euro.

Forum Box – Rum för konst
Gatuadress: Gräsvikskajen 3 a, 00180 Helsingfors
Tel.  050 524 1781
E-post 

Välkommen!