Forum Box

Forum Box är ett andelslag som grundades år 1996 av bildhuggaren och akademikern Kain Tapper (1930 -2004), med uppgiften att uppehålla ett fritt, icke vinstdrivet utrymme för alla konstformer och därmed berika det finska kulturlivet. Bakom Forum Box verksamhet står 80 finska konstnärer och aktörer inom kulturfältet (2015).

Forum Box är en scen för alla konstgenrer, som förutom bildkonstutställningarna som byts ut varje månad även ordnar olika konstevenemang och konstnärsträffar. Vi möjliggör otaliga performance samt musik-, dans- och teateruppträdanden. Vi vill ge utövare inom olika konstgenrer chansen att experimentera och testa gränser. Forum Box är ett utrymme i gränslandet mellan ett museum och traditionellt galleri. Vi lyfter fram aktuella inhemska och internationella, såväl etablerade som unga bildkonstnärer.

Forum Box värderar konstnärlig frihet, gemenskap och mångfald. Forum Box är konstnärsdrivet och konstnärsorienterat.

I 2020 styrelsen har godkännat en likabehandlingsplan. Läs mera här.

Forum Box styrelse 2020–2021

Arto Jurttila (ordförande)
Mia Hamari
Kaisaleena Halinen
Markus Konttinen
Arto Korhonen
Virpi Näsänen
Juha-Heikki Tihinen
Aki Turunen

Reservmedlemmar

Antti Oikarinen
Pauliina Turakka Purhonen
Kati Rapia
Camilla Vuorenmaa

Andelslagets hedersordförande:

Antti Kantola