Forum Box

Forum Box är ett andelslag som grundades år 1996 av bildhuggaren och akademikern Kain Tapper (1930 -2004), med syftet att upprätta ett fritt, icke-vinstdrivet utrymme för alla konstformer och därigenom berika det finska kulturlivet. Bakom Forum Box verksamhet står 100 konstnärer och aktörer inom kulturfältet i Finland.

Forum Box är en scen för alla konstgenrer, som förutom bildkonstutställningarna som byts ut varje månad även ordnar olika konstevenemang och konstnärsträffar. Vi möjliggör flertal performancer samt musik-, dans- och teateruppträdanden. Vi vill ge utövare inom olika konstgenrer chansen att experimentera och utvidga gränserna. Forum Box är ett utrymme i gränslandet mellan ett museum och traditionellt galleri. Vi lyfter fram aktuella inhemska och internationella, såväl etablerade som unga bildkonstnärer.

Forum Box värderar konstnärlig frihet, gemenskap och mångfald. Forum Box är konstnärsdrivet och konstnärsorienterat.

Styrelsen för året 2020 godkände en likabehandlingsplan. Läs mera här.

Forum Box styrelse år 2022–2023

Arto Jurttila (ordförande)
Kaisaleena Halinen
Markus Konttinen
Virpi Näsänen
Vesa-Pekka Rannikko
Stiina Saaristo
Jani-Matti Salo
Juha-Heikki Tihinen

Reservmedlemmar:

Antti Oikarinen
Eeva Peura
Jani-Matti Salo
Pauliina Turakka Purhonen

Andelslagets hedersordförande:

Antti Kantola