Likabehandling i Forum Box

Styrelsen av andelslag Forum Box  har godkänt en likabehandlingsplan för Galleri Forum Box den 25:e augusti 2020. Målsättningen med planen är att främja jämställdighet och icke-diskriminering i alla aktiviteter i galleriet och andelslaget.

Om antalet anställda i anställningsförhållande hos en arbetsgivare regelbundet är minst 30, skall arbetsgivaren genomföra åtgärderna för främjande av jämställdheten i enlighet (diskrimineringslagen §7). Som en liten arbetsgivare är det inte obligatoriskt för Forum Box att ha en jämställdhetsplan. Behoven att ha en likabehandlingsplan har kommit upp från vår vilja att säkerställa förverkligandet av jämställdighet och icke-diskriminering i våra aktiviteter – det berör konstnärer, andelslagets medlemmar, vår personal och besökare samt intressenter.

Vår likabehandlingsplan används för observering främjandet av jämställdighet och icke-diskriminering i följande aktiviteter:

  1. tillgänglighet av galleriet
  2. en jämlik arbetsgemenskap
  3. rekrytering
  4. icke-diskrimination i vår kommunikation
  5. icke-diskrimination i våra medlemsaktiviteter
  6. jämställdighet och icke-diskrimination i vårt program och open calls

 

Målsättningen av Forum Box likabehandlingsplan i korthet

Tillgänglighet av gallerietAlla besökare är välkomna till våra utställningar.

Förbättring av tillgänglighet i fysiska, sociala, informations- och kommunikationsgällande aspekter .

En jämlik arbetsgemenskapI en liten arbetsgemenskap är det möjligt att ha icke-hierarki och hålla öppna diskutioner.

Vi samlar respons systematiskt för att kunna förbättra våra aktiviteter.

Vi har nolltolerans för diskriminering, trakasserier och mobbning.

RekryteringLönesättningen för lika uppgifter är jämlik oavsett kön eller andra personliga egenskaper.
Icke-diskrimination i vår kommunikationUndvikandet av strukturer / terminologi / prefix som främjar ojämlikhet.

Garanterar konstnärens yttrandefrihet i informationsmaterialer: ingen redigering eller censurering.

Betjäning av icke-finsktalande intressenter.

Icke-diskrimination i våra medlemsaktiviteterMedlemsförmåner gäller jämlikt alla medlemmar.

Alla medlemmar har jämlika möjligheter att vara delaktiga och påverka i andelslagens aktiviterer.

Det finns inga årliga avgifter för medlemmar.

Jämställdighet och icke-diskrimination i vårt program och open callsVår målsättning är att främja aktuella, inhemska och utländska, etablerade och unga konstnärer från alla former av konst, utan att gynna någon specifik grupp eller individ.

For more information about our equality plan and developing its contents, please contact our Executive Director or Exhibition and Sales Coordinator.

I 2020 gick Forum Box med i Justitieministeriets ”Område fritt från diskriminering” -kampanj.