Yhdenvertaisuus Forum Boxissa

Osuuskunta Forum Boxin hallitus on 25.8.2020 hyväksynyt Galleria Forum Boxille yhdenvertaisuussuunnitelman.
Suunnitelman tavoitteena on edistää yhdenvertaisuuden toteutumista osuuskunnan ja gallerian niin sisäisessä kuin ulkoisessakin toiminnassa.

Tarve yhdenvertaisuussuunnitelmalle on noussut halusta taata yhdenvertaisuuden toteutuminen niin taiteilijoiden, osuuskunnan jäsenten, henkilökunnan kuin galleriakävijöiden sekä sidosryhmiemme näkökulmasta.  Velvoitteet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tekoon koskevat työnantajia, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä. Uudesta velvoitteesta tehdä yhdenvertaisuussuunnitelma säädetään yhdenvertaisuuslain 7 §:ssä. Forum Boxin tapauksessa suunnitelman teko ei siis ole lain mukaan välttämätöntä.

Suunnitelmassa tarkastellaan miten yhdenvertaisuutta tullaan edistämään seuraavilla toimintamme kannalta relevanteilla osa-alueilla:

  • gallerian saavutettavuus ja esteettömyys
  • yhdenvertainen työyhteisö
  • rekrytointi
  • yhdenvertaisuus viestinnässä
  • yhdenvertaisuus jäsentoiminnassa
  • yhdenvertaisuus ja diversiteetti näyttelyhaussa sekä Forum Boxin ohjelmistossa

Forum Boxin yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteet pähkinänkuoressa

Gallerian saavutettavuus
ja esteettömyys
Kaikki kävijät ovat tervetulleita vierailemaan näyttelyissä.

Gallerian fyysisen, tiedollisen, asenteellisen ja viestinnällisen saavutettavuuden parantaminen.

Yhdenvertainen työyhteisöPieni työyhteisö mahdollistaa
hierarkiattomuuden ja avoimuuden
keskustelulle. Palautetta toiminnan kehittämiseksi
kerätään systemaattisesti.
Galleriassa on nollatoleranssi
häirinnälle, syrjinnälle ja kiusaamiselle.
RekrytointiKaikkien työntekijöiden palkkaus
määräytyy työtehtävän mukaan, eikä siihen vaikuta tekijän sukupuoli tai muutkaan henkilökohtaiset ominaisuudet.
Yhdenvertaisuus viestinnässäEriarvoisuutta ylläpitäviä rakenteiden
/ termien / etuliitteiden välttäminen. Taiteilijan ilmaisunvapauden takaaminen
muokkaamatta tai sensuroimatta
tiedotemateriaaleja.
Ei-suomenkielisten sidosryhmien
palveleminen.
Yhdenvertaisuus jäsentoiminnassaKaikkia jäseniä koskevat samat jäsenedut.

Kaikilla on yhtäläinen mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa osuuskunnan toimintaan.

Osuuskunnan jäseniltä ei peritä
vuosittaista jäsenmaksua.

Yhdenvertaisuus ja
diversiteetti näyttelyhaussa sekä Forum Boxin ohjelmistossa
Tavoittenamme on tuoda esille ajankohtaisia kotimaisia ja ulkomaisia sekä etabloituja että nuoria taiteilijoita taiteenlajiin katsomatta, mitään ryhmää tai ketään myöskään suosimatta.

Lisätietoa yhdenvertaisuussuunnitelmasta, sen eri osa-alueiden toteutumisesta ja suunnitelluista kehittämistoimenpiteistä sekä muista yhdenvertaisuusasioista saa gallerian toiminnanjohtajalta tai näyttely- ja myyntivastaavalta.

Forum Box liittyi Oikeusministeriön Syrjinnästä vapaa alue -kampanjaan vuonna 2020.