• Fiskarkojor i Busholmen år 1919. Foto: Ivan Timiriasew, Helsingfors stadsmuseum.

 • Västra hamn i 1920-talet. Busholmen till höger. Foto: Eric Sundström, Helsingfors stadsmuseum.

 • Busholmen, Utterkajen år 1967. Hamnen sett från havet. Foto: Constantin Grünberg, Helsingfors stadsmuseum.

 • Till höger Busholmen år 1970. Foto: Simo Rista, Helsingfors stadsmuseum.

 • Båten La Gavotte vid Busholmskajen på 1970-talet. Foto: Keijo Laajisto, Helsingfors stadsmuseum.

Taidetta Jätkälle

Konsttävlingens Taidetta Jätkälle första skede är avslutat. Vi tackar alla deltagare! Vi mottog 93 förslag, och prisnämnden valde 5 förslag till tävlingens andra skede. Deltagarna som fortsättar till andra skedet har meddelats personligen. Vinnarna av tävlingen publiceras på Forum Box webbplats senast under augusti 2021.

Obs! Förslag kan hämtas på Forum Box 5.3.-19.3.2021. Se adress och öppettider här: https://forumbox.fi/sv/besoksinfo/

Tävlingsområdet i Busholmen

Ett nytt offentligt konstverk för Busholmens hamnområdet söks med en öppen, tvådelad tävling 28.8.2020–4.6.2021. Syftet med tävlingen är att hitta ett permanent verk som ska vara bunden till sin plats och som återspeglar områdets identitet. Busholmen har snabbt blivit ett urbant bostadsområde och en knutpunkt för passagerartrafiken. Den har mer än hundra år av hamn- och industrihistoria bakom sig som dagens livliga Västra hamnen är en fortsättning på. Busholmen är ett nervcentrum som binder samman Österhavets metropoler – Helsingfors, Tallinn och Sankt Petersburg.

Verket ska placeras nära hamnen, och det främsta tävlingsområdet är den ännu obyggda Atlantplatsen. Dessutom kan de som deltar i tävlingen, om de så önskar, även placera verket eller en del av det på Madeiraplatsen eller på båda platserna. Atlantplatsen och Madeiraplatsen kommer att byggas under perioden 2022–2025. Antlantplatsen blir ett observationsdäck mot havet, medan Madeiraplatsen ligger mitt i en tät stadsstruktur.

Initiativet för konsttävlingen kom från Kooperativ Forum Box. Tävlingen genomföras tillsammans med Forum Box av Helsingfors Hamn Ab, Helsingfors stad och Helsingfors konstmuseum HAM. Verket kommer att ingå i HAM:s konstsamling. Till juryn, som består av sju personer, hör representanter från alla de ovannämnda organisationerna och dessutom två representanter som valts ut av Konstnärsgillet i Finland.

 

Tävlingens tidtabell

Första fasen startade 28.8.2020 och tog slut 20.1.2021. Juryn valde ut 5 förslag till den andra fasen som börjar 22.2.2021 och tar slut 4.6.2021. Vinnaren av konsttävlingen väljas sommaren 2021.

 

Tävlingssekreterare och informatör

Kersti Tainio
0442987546
kersti.tainio(at)forumbox.fi

 

Tävlingsprogram

Taidetta_Jätkälle_tävlingsprogram

 

Tävlingsprograms bilagor

1_Detaljplan

2_3D_bilder

3_Beläggningsdetaljer_Atlantplatsen

4_Utkast_till_huvudplan_av_Atlantplatsen

5_Gatumiljöritning_Madeiraplatsen

 

Frågor & svar

I tävlingsprogrammet står det att: ”Det är meningen att verket ska förverkligas tillsammans med Atlantplatsen och Madeiraplatsen.” Menar detta att det är möjligt att planera verket att byggas som en fast del av Atlantplatsen också när det gäller markbyggnad? Eller utgår man ifrån att Atlantplatsens plan implementeras enligt exempelbilderna och konstverket ska vara ett element som passar det här planet, men är fysiskt separat eller kan lösgöras vid behov och integreras inte till platsens fasta strukturer?

 • Det är meningen att platserna ska implementeras huvudsakligen enligt existerande plan (bilagor 1, 3 och 5), och planeringen av konstverket måste beakta elementen som syns i dessa ritningar (såsom utjämning, passager och trappsteg). Verkets implementeringssätt har inte begränsats i tävlingsprogrammet, men prisnämnden uppmärksammar planets realiseringsbarhet i sin bedömning.

Har områden i fråga viktbegränsningar? Det finns redan någorlunda plan på grönområden, ska man beakta de då man placerar verket, och skulle det vara möjligt att se planen? Finns det teknik eller andra strukturer som ska beaktas under områdens täcklager? Finns det plan på dem?

 • Verkets fysiska egenskaper (såsom storlek, vikt eller material) har inte begränsats. Avgörande faktorer är framför allt tävlingsområdenas skala, verkets realiseringsbarhet och budgeten som har reserverats till implementeringen. Planteringar och andra element som syns i bilagor 1, 3 och 5 (såsom utjämning, passager och trappsteg) ska beaktas i planeringen av verket. Tävlingsförslaget ska baseras på planen som är bilagda till tävlingsprogrammet. Tävlingsförslaget behöver inte beakta element, som inte syns i ovanbenämnda bilagor.

I stadsplanen syns det ett solfjäderlikt stensättningsmönster på Madeiraplatsen. När det gäller Atlantplatsen, tävlingsprogrammet har som annex en detaljerad plan med ett starkt sättningsmönster som kombinerar mörkgrå och vit sten, samt stilistiskt passande designbänkar. Ska man se dem (sättningsmönstren samt bänkarnas form och placering) som färdigt planerade, och anpassa konstverket till dem, eller kan konstverket utmana dem eller några av dem? Kan konstverket till exempel ersätta sättningsmönstret som har presenterats i materialet med ett annat mönster på grunden, eller placeras någonstans, där det enligt gatuplanet ska finnas en bänk?

 • På Madeiraplatsen är det möjligt att utmana gatuplanet lite grann. Ändå måste man behålla större randvillkor när det gäller konstruktionen av platsen – justering, räddningsvägar, passager och trappsteg. På Atlantplatsen är det önskvärt att verket passar platsplanet.

Kommer gatuplatserna att ha uppvärmning/smältning under gatan?

 • Det har inte planerats, att gatuplatserna ska ha någon uppvärmning.

Det önskas att man ska ansluta en ”preliminär kostnadsvärdering samt en beräkning gällande verkets livscykel och årligt underhåll” till tävlingsförslaget. Behöver man uppskatta årliga underhållskostnader, eller räcker det med en förklaring om hur underhållet ska ske?

 • Vid första fasen ska man ge en preliminär kostnadsvärdering om konstverkets realiseringskostnader. Estimering av underhållskostnader behövs inte.

Är det möjligt att skicka en modell av konstverket per post?

 • Vi accepterar inga modeller vid första tävlingsfasen, men man kan ansluta en bild av modellen till propositionen. Se tävlingsprogrammet för mera information.

Finns det någonstans en modell av Busholmen eller dess södra del som jag kan titta och möjligen använda för att testa min egen idé och dess skala?

 • Det finns en modell av Busholmen i Busholmens bibliotek (Stillahavsgatan 1). Modellen kompletteras samtidigt med byggandet av Busholmen. Tävlingsområdet är emellertid ännu obebyggt och det betyder, att modellen bara är riktgivande.

Ska man lägga till eventuella piedestalen och basen till budgeten?

 • Konstverket behöver inte ha en piedestal, men om det ska stå på en piedestal, är piedestalen en del av konstverket, och det ska framträdas i tävlingspropositionen och observeras i kostnadsvärderingen.

Är materialval begränsade?

 • Konstverkets materialval eller realiseringsmetoder har inte begränsats i tävlingsprogrammet, men man måste observera konstverkets realiseringsgiltighet, kostnader och underhåll. Se tävlingsprogrammet för mera information.

Är det möjligt att bilägga ljus till själva konstverket?

 • Konstverkets egenskaper eller materialval har inte begränsats, men man måste observera realiseringskostnader och -giltighet samt årlig underhåll.

Har tävlingsverkets storlek begränsats?

 • Storleken av verket har inte begränsats, men man måste observera verkets realiseringsgiltighet, underhåll och summan som har preliminärt blivit reserverad till realiseringen av konstverket, som är 100 000 € (0 % moms), inklusive konstnärens belöning. Ytterligare betonar man i värderingen hur konstverket passar sin omgivning storleksvis, huvudsakligen på Atlantplatsen eller alternativt på Madeiraplatsen eller på båda tävlingsplatser. Se tävlingsprogrammet för mera information.

Finns det några speciella historiska händelser i relation till Busholmen, som skulle ge mig något att gå ut på?

 • Busholmen har en stark, hundraårig historia som ett hamnområde, som Västra hamnen upprätthåller i dag. Busholmen har länge haft en industriell identitet, som har inte förändrats förrän detta årtusende, då området har utvecklats till ett kompakt och urbant bostadsområde. Bilder av Busholmens historia kan man hitta i servicen finna.fi. Med sökordet ”jätkäsaari” hittar man flera bilder som man kan begränsa till exempel genom att söka inom ett tidsfönster.

Ifall mitt konstverk blir vald, innehåller budgeten som är reserverad till tillverkningen av konstverket också konstnärens jobb- och livskostnader under tillverkningstiden?

 • Den andra fasen börjar i februari 2021. De som blir valda till andra fasen ska ansluta en kostnadsvärdering till sin proposition. Värderingen ska lista ut material- och arbetskostnaderna som behövs för att tillverka konstverket, samt konstnärens belöning. Se tävlingsprogrammet för mera information.

Kan man se konstverket till sjöss från hamnen, eller göms den bakom parken eller byggnader?

 • Madeiraplatsen har tre slutna sidor, vilket betyder att konstverket blir åtminstone delvis omgivet av byggnader. Atlantplatsen är ett öppet plan, vilket betyder att konstverket troligen kommer att synas till Atlantbron, terminalens eskorttrafikområde och andra sidan av kanalen, beroende på dess storlek.