År 2020 stöds Forum Box verksamhet av:

Helsingfors stads kulturcentrum

Undervisnings- och kulturministeriet

Centret för konstfrämjande (Taike)

Våra samarbetspartners år 2020 är:

AV-ARKKI (Mediabox-programmet)

Kling&Bang, Island (internationellt utställnings samarbete)

Kunstventures (utställnings- och residenssamarbete)

Port Journeys -nätverket (internationellt utställnings- och residenssamarbete)

 


År 2019 stöddes Forum Box verksamhet av:

Helsingfors stads kulturcentrum

Konstsamfundet

Undervisnings- och kulturministeriet

Svenska kulturfonden

Centret för konstfrämjande

År 2019 var våra samarbetspartners:

AV-ARKKI (Mediabox-programmet)

Makasiini Contemporary (utställnings samarbete)

Port Journeys -nätverket (internationellt utställnings- och residenssamarbete)