År 2020 stöddes Forum Box verksamhet av:

Centret för konstfrämjande
Helsingfors stads kulturcentrum
Konstsamfundet
Svenska kulturfonden
Undervisnings- och kulturministeriet

År 2020 var våra samarbetspartners:

AV-ARKKI (Mediabox-programmet)
Kling&Bang, Island (internationellt utställnings samarbete)
Kunstventures (utställnings- och residenssamarbete)
Port Journeys -nätverket (internationellt utställnings- och residenssamarbete)

 


År 2019 stöddes Forum Box verksamhet av:

Helsingfors stads kulturcentrum
Konstsamfundet
Undervisnings- och kulturministeriet
Svenska kulturfonden
Centret för konstfrämjande

År 2019 var våra samarbetspartners:

AV-ARKKI (Mediabox-programmet)
Makasiini Contemporary (utställnings samarbete)
Port Journeys -nätverket (internationellt utställnings- och residenssamarbete)