• Foto: Anna Autio.

OPEN CALL FÖR 2023 ÄR NU AVSLUTAD! VI TACKAR ALL ANSÖKANDE. DE ANSÖKANDE FÅR BESKED OM RESULTATET FÖR URVALET I SLUTET A NOVEMBER.

Ansökningstiden för utställningar 2025
/ OPEN CALL

Ansökningstiden för utställningarna 2025 på Forum Box är i från 18. augusti till 15. september! Sista ansökningsdagen är fredagen den 15 september 2025, kl. 15.00. Om du har några frågor, ring telefonnumret +358 (0)50 245 1781 eller skicka e-post till info[a]forumbox.fi

Besluten om de utvalda utställningarna fattas av en utställningskommitté bestående av Forum Box medlemmar.

Obs! Vi accepterar bara elektroniska ansökningar!


UTSTÄLLNINGSUTRYMMET

Alternativen är:

  • lokalen i sin helhet (300 m2) för privatutställning, grupputställning eller annat projekt
  • ett eller två av galleriets tre enskilda rum för privatutställning, grupputställning eller annat projekt

Galleriet består av tre utställningsrum: Golvet (”Permanto”), Gropen (”Monttu”) och Loftet (”Parvi”). Sett från ingången ligger Golvet till höger, Gropen till vänster och Loftet längst bak i galleriet (bottenplanslänk i slutet av ansökningsguiden). I din ansökan bör du hänvisa till dessa beteckningar, om du vill ställa ut endast i något eller ett par av de tre galleriutrymmena. I så fall väljer utställningskommittén de andra utställningarna. Tänk på att detta kan innebära t.ex. ljudinstallationer i de andra utrymmena under din utställning. Det är möjligt att dölja alla utställningsutrymmen med konstnärens egna gardiner, men fönstren på galleriets fasad får inte täckas eller skymmas. Utrymmet överlåtas till användning så som det är vid den överenskomna tidpunkten. Var snäll och betänk om utrymmets original karaktär (t.ex. temperatur, luftfuktighet, ytmaterial etc.) vid applicering. Mer information om utrymmet kan beställas från Forum Box personal.

Golvet (65 m2) har tre hela väggar, höjden är 5,6 meter.
Gropen (70 m2) har samma höjd, 5,6 meter, och två hela väggar, samt en trappa som går upp till Loftet.
Loftet (90 m2) har en höjd på 4,2 meter, en hel, lång vägg, en dito med öppning ut mot Golvet och två kortare gavelväggar.


UTSTÄLLNINGSTIDER

Utställningstiden är vanligtvis fyra veckor, inklusive montering och nedmontering. Inför år 2025 är det även möjligt att ansöka om 1–2 veckors tider för kortare utställningar eller andra projekt. Även dessa kortare tider inkluderar montering och nedmontering.

Utställningstider som kan ansökas: januari–december 2025

Alternativen:
– 4 veckors utställning
– 1–2 veckors utställning eller projekt
– även andra önskemål om tider beaktas och dessa bedöms från fall till fall

Andra önskemål gällande utrymmen och tider bedöms separat. Utställningshyran baseras på den aktuella timhyran för tvärkonstnärliga evenemang.

Fyra veckors utställningstid i hela utrymmet berättigar till användning av hela galleriet utom Mediabox-utrymmet vars program sammanställs i samarbete med AV-arkki.

Under privatutställningar kommer det inte att finnas några andra utställningar eller projekt på galleriet, men Forum Box tvärvetenskapliga kvällsprogram, diskussioner och privata evenemang kan äga rum. Forum Box hyr ut sina galleriutrymmen för privat evenemang utanför galleriets vanliga öppningstider, dock alltid på den rådande utställningens villkor.

Vad gäller utställningar som omfattar endast en del av galleriutrymmet, ansvarar Forum Box utställningskommitté för att kombinera dessa till lämpliga helheter.


UTSTÄLLNINGSHYROR FÖR UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT

Målet för Forum Box är att gradvis reducera utställningshyran som konstnären betalar – de första nedsättningarna ägde rum redan år 2020.

UTSTÄLLNINGHYROR 2025 (inkl. moms 24 %)
4 veckor:
2 250 € hela galleriet / 850 € en av de tre enskilda rummen: Golvet (”Permanto”), Gropen (”Monttu”) eller Loftet (”Parvi”)
2 veckor:
1 400 € hela galleriet / 700 € en av de tre enskilda rummen: Golvet (”Permanto”), Gropen (”Monttu”) eller Loftet (”Parvi”)
1 vecka:
1 000 € hela galleriet / 500 € en av de tre enskilda rummen: Golvet (”Permanto”), Gropen (”Monttu”) eller Loftet (”Parvi”)

Forum Box utställningshyra inkluderar bl.a. informationstjänst, marknadsföring, övervakning av utställningen samt försäljningen av verk. Hyran inkluderar inte en försäkring av konstverken, transport eller servering under vernissagen. Forum Box provision för försäljning är 40 % (+moms 24 %).


ANSÖKNINGSANVISNINGAR

Konstnärer, kuratorer och arbetsgrupper kan ansöka om utställningstid på Forum Box. Deadlinen för elektroniska ansökningar är den 15 september 2023 kl. 15.00 (finsk tid, UTC+3). Försenade ansökningar tas inte i beaktande.

Utställningstid kan endast ansökas elektroniskt. Elektroniska ansökningar måste skickas till haku [at] forumbox.fi.

Ansökan levereras som en pdf-fil (max. storlek 4MB) som består av ansökningsform (kan laddas ner i slutet av applikationsinstruktionerna) och obligatoriska bilagor. Namnge pdf-filen enligt följande: Första namn_Efternamn_Open Call_2025. Skriv “OPEN CALL 2025” som e-postämne för ansökan.


BILAGOR TILL ANSÖKAN

Ansökan skall bestå av:

  • Ifylld ansökningsblankett (finns i slutet av ansökningsinstruktionerna som .pdf och .doc fil)
  • En utställningsplan (max 2 x A4), där önskemål om utställningstidpunkt, användning av utrymmet, utställningens tema eller projektidé samt en presentation av konstverken ingår. I ansökan bör framkomma om planen innebär att galleriet ska mörkläggas, om det ingår ljud i konstverken eller ifall utställningen / projektet kräver andra typer av specialarrangemang
  • Konstnärens / konstnärsgruppens / kuratorns CV
  • Bilder av nyaste verk, i färg, helst ca. 10 st.

Du kan även bifoga länkar till foton eller videon, till exempel.

Obs: vi behandlar över huvud taget inte längre pappersansökningar som skickas per post eller levereras till galleriet!

Skulle du ha problem med ifyllningen eller nerladdningen av ansökan, eller om övriga frågor gällande utställningsansökan dyker upp, kontakta oss via e-post till info [at] forumbox.fi eller per tel. +358 (0) 50 5241 781


VALET AV UTSTÄLLNINGAR

I valet av våra utställningar och projekt utgår vi ifrån de programpolitiska linjerna som definierats i Forum Box verksamhetsstrategi. Målsättningen är att förbättra arbetsförutsättningarna för konstnärer, att agera med konstnärligt innehåll i fokus, och bygga alltmer mångsidiga och flexibla utställningsutbud.

Verksamhetsledaren och utställningskommittén ansvarar för programutbudet. Kommittén utnämns av andelslagets styrelse för ett år i taget. Utställningar kan även initieras utanför ansökningsförfarandet, men den öppna ansökningsproceduren utgör fortfarande basen för Forum Box programurval. De konstnärer som har tilldelats en utställningstid har möjlighet att genom hela planeringsprocessen få stöd och hjälp av Forum Box, för varje utvald konstnär utses en mentor/ kontaktperson från Forum Box utställningskommittés arbetsgrupp, som med låg tröskel kan kontaktas alltigenom hela arbetsprocessen.

Forum Box eftersträvar att förbättra den ekonomiska situationen för konstnärer. Andelslagets styrelse har våren år 2019 beslutat att fr.o.m. år 2020 gradvis reducera utställningshyran som konstnärerna står för. Forum Box kommer att informera eventuella nya ändringar på sin webbsida samt personligen till de aktuella konstnärerna.

De ansökande får besked om urvalsresultatet per e-post inom slutet av november år 2023. Om du inte mottagit besked från oss inom slutet av november, kontakta oss vänligen per e-post till: info [at] forumbox.fi / +358 (0)50 524 1781


TILLGÄNGLIGHET RIDER (ENG. ’ACCESS RIDER’)

De utvalda konstnärerna kan skicka sin Access Rider till oss ifall att de har en. Tillgänglighets rider är ett verktyg som ursprungligen skapades av konstnären Johanna Hedva för att förbättra arbetsvillkoren för handikappade konstnärer. Access Rider är ett dokument där konstnären kan lista sina behov, önskemål och sina gränser kring samarbetet.

Jessie Bullivant och Jemina Lindholm har introducerat konceptet i den finska kontexten som en del av Frame Contemporary Art Finlands Rehearsing Hospitalities program. Du kan ladda ner publikationen Access Rider från Frames webbplats gratis: https://frame-finland.fi/en/resources/access-riders/ .


Planritning

ANSÖKNINGSBLANKETT 2025 (.doc)
ANSÖKNINGSBLANKETT 2025 (.pdf)

Du kan koppla flera pdf-dokument ihop med Adobe Reade eller på många olika webbsidor.  Sök med din sökmotor t.ex. ”merge pdf files for free”.
Vid behov kan du minska pdf-filer med Adobe Reader eller på många olika webbsidot. Sök med din sökmotor t.ex.  ”compress pdf files for free”.