Ansökningstiden för utställningar 2023
/ OPEN CALL

OBS! Nästa ansökstiden för utsällningar i 2024 ska vara i hösten 2022. Vi kommer att publicera exakta datumen på denna sida, i vårt nyhetsbrev och på våra sociala mediekanaler.

Open Call för 2023 har avslutats, tack till alla sökande! Resultaten kommer att offentliggöras under november 2021.
Besluten om utvalda utställningar fattas av en utställningskommitté bestående av Forum Box medlemmar.

Obs! Vi accepterar bara elektroniska ansökningar!


UTSTÄLLNINGSUTRYMMET

Alternativen är:

  • lokalen i sin helhet (300 m2) för privatutställning, grupputställning eller annat projekt
  • ett eller två av galleriets tre enskilda rum för privatutställning, grupputställning eller annat projekt

Galleriet består av tre utställningsrum: Golvet (”Permanto”), Gropen (”Monttu”) och Loftet (”Parvi”). Sett från ingången ligger Golvet till höger, Gropen till vänster och Loftet längst bak i galleriet (bottenplanslänk i slutet av ansökningsguiden). I din ansökan bör du hänvisa till dessa beteckningar, om du vill ställa ut endast i något eller ett par av de tre galleriutrymmena. I så fall väljer utställningskommittén de andra utställningarna. Tänk på att detta kan innebära t.ex. ljudinstallationer i de andra utrymmena under din utställning. Det är möjligt att dölja alla utställningsutrymmen med konstnärens egna gardiner, men fönstren på galleriets fasad får inte täckas eller skymmas.

Golvet (65 m2) har tre hela väggar, höjden är 6 meter.
Gropen (70 m2) har samma höjd, 6 meter, och två hela väggar, samt en trappa som går upp till Loftet.
Loftet (90 m2) har en höjd på 4,5 meter, en hel, lång vägg, en dito med öppning ut mot Golvet och två kortare gavelväggar.


UTSTÄLLNINGSTIDER

Utställningstiden är vanligtvis fyra veckor, inklusive montering och nedmontering. Inför år 2023 är det även möjligt att ansöka om 1–2 veckors tider för kortare utställningar eller andra projekt. Även dessa kortare tider inkluderar montering och nedmontering.

Utställningstider som kan ansökas:
– mars-april 2023
– juni-oktober 2023
– december 2023

Alternativen:
– 4 veckors utställning
– 1–2 veckors utställning eller projekt
– även andra önskemål om tider beaktas och dessa bedöms från fall till fall

Andra önskemål gällande utrymmen och tider bedöms separat. Utställningshyran baseras på den aktuella timhyran för tvärkonstnärliga evenemang.

Fyra veckors utställningstid i hela utrymmet berättigar till användning av hela galleriet utom Mediabox-utrymmet vars program sammanställs i samarbete med AV-arkki.

Under privatutställningar kommer det inte att finnas några andra utställningar eller projekt på galleriet, men Forum Box tvärvetenskapliga kvällsprogram, diskussioner och privata evenemang kan äga rum.

Vad gäller utställningar som omfattar endast en del av galleriutrymmet, ansvarar Forum Box utställningskommitté för att kombinera dessa till lämpliga helheter.


UTSTÄLLNINGSHYROR FÖR UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT

Målet för Forum Box är att gradvis reducera utställningshyran som konstnären betalar – de första nedsättningarna ägde rum redan 2020.

UTSTÄLLNINGHYROR 2023 (inkl. moms 24 %)
4 veckor:
2 250 € hela galleriet / 850 € en av de tre enskilda rum: Golvet (”Permanto”), Gropen (”Monttu”) eller Loftet (”Parvi”)
2 veckor:
1 400 € hela galleriet / 700 € en av de tre enskilda rum: Golvet (”Permanto”), Gropen (”Monttu”) eller Loftet (”Parvi”)
1 vecka:
1 000 € hela galleriet / 500 € en av de tre enskilda rum: Golvet (”Permanto”), Gropen (”Monttu”) eller Loftet (”Parvi”)

Forum Box utställningshyran inkluderar bl.a. information, marknadsföring, övervakning av utställningen samt försäljning av verk. Hyran inkluderar inte försäkring av konstverken, transport eller servering under vernissagen. Forum Box provision för försäljning är 40 % (+moms 24 %).


ANSÖKNINGSANVISNINGAR

Konstnärer, kuratorer och arbetsgrupper kan ansöka om utställningstid på Forum Box. Deadline för elektroniska ansökningar är den 1 oktober 2021 klockan 17:00. Försenade ansökningar beaktas inte.

Utställningstid kan endast ansökas elektroniskt. Elektroniska ansökningar måste skickas till haku [at] forumbox.fi.

Ansökan levereras som en pdf-fil (max. storlek 4MB) som består av ansökningsform (kan laddas ner i slutet av applikationsinstruktionerna) och obligatoriska bilagor. Namnge pdf-filen enligt följande: Första namn_Efternamn_Open Call_2023. Skriv “OPEN CALL 2023” som e-postämne för ansökan.


BILAGOR TILL ANSÖKAN

Ansökan skall bestå av:

  • Ifylld ansökningsblanketten (finns i slutet av applikationsinstruktionerna som .pdf och .doc)
  • en utställningsplan (max 2 x A4), där önskemål om utställningstidpunkt, användning av utrymmet, utställningens tema eller projektidé samt en presentation av konstverken ingår. I ansökan bör framkomma om planen innebär att galleriet ska mörkläggas, om det ingår ljud i konstverken eller ifall utställningen / projektet kräver andra typer av specialarrangemang
  • konstnärens / konstnärsgruppens / kuratorns CV
  • bilder av nyaste verk, i färg, helst ca 10 st 

Du kan även bifoga länkar till foton eller video, till exempel.

Obs: vi behandlar inte längre pappersansökningar som skickas per post eller levereras till galleriet alls!

Skulle du ha problem med ifyllning eller nerladdning av ansökan, eller frågor som gäller utställningsansökningen, kontakta oss via e-post info [at] forumbox.fi eller tel. +358 (0) 50 5241 781


VALET AV UTSTÄLLNINGAR

I valet av utställningar och projekt utgår vi från de programpolitiska linjer som har definierats i Forum Box nya verksamhetsstrategi. Målsättningen är att förbättra arbetsförutsättningarna för konstnärer samt att bygga upp ett mer flexibelt och högklassigt programutbud.

För programutbudet ansvarar verksamhetsledaren och utställningskommittén. Kommittén utnämns av andelslagets styrelse för ett år i taget. Utställningar kan även initieras utanför ansökningsförfarandet, men den öppna ansökningsproceduren utgör fortfarande basen för Forum Box programval. De konstnärer som har tilldelats en utställningstid har möjlighet att genom hela planeringsprocessen få stöd och hjälp av Forum Box.

Forum Box strävar efter att förbättra konstnärers ekonomiska situation. Andelslagets styrelse har våren 2019 beslutat att fr.o.m. 2020 gradvis reducera utställningshyran för konstnärerna. Forum Box informerar för eventuella nya ändringar på sin webbsida samt direkt till de vederbörande konstnärerna.

De ansökande får besked om resultatet för urvalet per e-post inom slutet av november 2021.


Planritning

Ansökningsblanketten 2023 (.pdf)
Anskökningblanketten 2022 (.doc)

Du kan koppla flera pdf-dokument ihop till exempel här: https://www.sodapdf.com/pdf-merge/

Vid behov kan du minska pdf-filer här: https://smallpdf.com/compress-pdf