Ansökningstiden för utställningar 2022
/ OPEN CALL

Ansökningstid för utställningar för 2023: i början av hösten 2021

ANSÖKNINGSTIDEN FÖR UTSTÄLLNINGAR 2022 (stängt)

Ansökningstiden för utställningar på Galleri Forum Box för 2022 är nu stängt. Vi tackar alla sökande!

Besluten om utvalda utställningar fattas av en utställningskommitté bestående av Forum Box medlemmar. De ansökande får besked om resultatet för urvalet inom slutet av november 2020.

 


UTSTÄLLNINGSUTRYMMET

Alternativen är:

 • lokalen i sin helhet (300 m2) för privatutställning, grupputställning eller annat projekt
 • ett eller två av galleriets tre enskilda rum för privatutställning, grupputställning eller annat projekt

Galleriet består av tre utställningsrum: Golvet (”Permanto”), Gropen (”Monttu”) och Loftet (”Parvi”). Sett från ingången ligger Golvet till höger, Gropen till vänster och Loftet längst bak i galleriet (planritning som länk). I din ansökan bör du hänvisa till dessa beteckningar, om du vill ställa ut endast i något eller ett par av de tre galleriutrymmena. I så fall väljer utställningskommittén de andra utställningarna. Tänk på att detta kan innebära t.ex. ljudinstallationer i de andra utrymmena under din utställning. Det är möjligt att mörklägga alla galleriutrymmena med konstnärens egna gardiner. Galleriets fasadfönster får inte täckas eller mörkläggas.

Golvet (65 m2) har tre hela väggar, höjden är 6 meter.

Gropen (70 m2) har samma höjd, 6 meter, och två hela väggar, samt en trappa som går upp till Loftet.

Loftet (90 m2) har en höjd på 4,5 meter, en hel, lång vägg, en dito med öppning ut mot Golvet och två kortare gavelväggar.


UTSTÄLLNINGSTIDER

Utställningstiden är fyra veckor, inklusive montering och nedmontering. Inför år 2022 är det även möjligt att ansöka om 1–2 veckors tider för kortare utställningar eller andra projekt. Även dessa kortare tider inkluderar montering och nedmontering.

Utställningstider som kan ansökas:

 • februari 2022
 • juni-december 2022

Alternativen:

 • 4 veckors utställning
 • 1–2 veckors utställning eller projekt
 • även andra önskemål om tider beaktas och dessa bedöms från fall till fall

Andra önskemål gällande utrymmen och tider bedöms separat. Utställningshyran baserar sig på den aktuella timhyran för tvärkonstnärliga grupper.

Fyra veckors utställningstid i hela utrymmet berättigar till användning av hela galleriet. Därutöver i galleriet finns media konst utrymmet Mediabox vars program sammanställs i samarbete med AV-arkki. Under en utställning som omfattar hela galleriutrymmet kan det även arrangeras tvärkonstnärliga kvällsföreställningar, diskussioner och privata evenemang. Forum Box förbehåller sig rätten att ställa ut konstverk utanför galleriet och på dess fasad samt arrangera evenemang på andra platser. Vad gäller utställningar som omfattar endast en del av galleriutrymmet, ansvarar Forum Box utställningskommitté för att kombinera dessa till lämpliga helheter.

 UTSTÄLLNINGSHYROR FÖR UTSTÄLLNINGAR OCH PROJEKT

Målet för Forum Box är att gradvis reducera utställningshyran som konstnären betalar –  de första nedsättningarna ägde rum redan 2020.

UTSTÄLLNINGHYROR 2022 (inkl. moms 24 %)

4 veckor: 2 250 € hela galleriet / 850 € en av de tre enskilda rum: Golvet (”Permanto”), Gropen (”Monttu”) eller Loftet (”Parvi”)

2 veckor: 1 400 € hela galleriet / 700 € en av de tre enskilda rum: Golvet (”Permanto”), Gropen (”Monttu”) eller Loftet (”Parvi”)

1 vecka: 1 000 € hela galleriet / 500 € en av de tre enskilda rum: Golvet (”Permanto”), Gropen (”Monttu”) eller Loftet (”Parvi”)

I Forum Box utställningshyra ingår bl.a. information, marknadsföring, övervakning av utställningen samt försäljning. I hyran ingår inte försäkring av konstverken, transport eller servering under vernissagen. Forum Box provision för försäljning är 40 % (+moms 24 %).


ANSÖKNINGSANVISNINGAR

Konstnärer, kuratorer och arbetsgrupper kan ansöka om utställningstid på Forum Box. Försenade ansökningar beaktas inte.

Obs! Från hösten 2020 mottar vi bara elektroniska ansökningar!

ELEKTRONISKA ANSÖKNINGAR

Utställningstid kan endast ansökas elektroniskt. Elektroniska ansökningar måste skickas till info [at] forumbox.fi.

Ansökan levereras som en pdf-fil (max. storlek 40MB) som består av ansökningsblanketten (kan laddas ner i slutet av applikationsinstruktionerna) och obligatoriska bilagor. Namnge pdf-filen enligt följande: Första namn_Efternamn_Open Call_2022

Skriv “OPEN CALL 2022” som e-postämne för ansökan.

Du kommer att få en bekräftelse på att din ansökan mottagits. I fall du inte fått en bekräftelse innan ansökningstiden tar slut (20.9.2020 kl 23:59), vänligen kontakta galleriets personal.


BILAGOR TILL ANSÖKAN

Ansökan skall bestå av:

 • Ifylld ansökningsblanketten (finns i slutet av applikationsinstruktionerna som .pdf och .doc)
 • en utställningsplan (max 2 x A4), där önskemål om utställningstidpunkt, användning av utrymmet, utställningens tema eller projektidé samt en presentation av konstverken ingår. I ansökan bör framkomma om planen innebär att galleriet ska mörkläggas, om det ingår ljud i konstverken eller ifall utställningen / projektet kräver andra typer av specialarrangemang
 • konstnärens / konstnärsgruppens / kuratorns CV
 • bilder av nyaste verk, i färg, helst ca 10 st 

Du kan även bifoga länkar till foton eller video, till exempel.

Obs: vi behandlar inte längre pappersansökningar som skickas per post eller levereras till galleriet alls!

Skulle du ha problem med ifyllning eller nerladdning av ansökan, eller frågor som gäller utställningsansökningen, kontakta oss via e-post info [at] forumbox.fi eller tel. +358 (0) 50 5241 781


VALET AV UTSTÄLLNINGAR

I valet av utställningar och projekt utgår vi från de programpolitiska linjer som har definierats i Forum Box nya verksamhetsstrategi. Målsättningen är att förbättra arbetsförutsättningarna för konstnärer samt att bygga upp ett mer flexibelt och högklassigt programutbud.

För programutbudet ansvarar verksamhetsledaren och utställningskommittén. Kommitén utnämns av andelslagets styrelse för ett år i taget. Utställningar kan även initieras utanför ansökningsförfarandet, men den öppna ansökningsproceduren utgör fortfarande basen för Forum Box programval. De konstnärer som har tilldelats en utställningstid har möjlighet att genom hela planeringsprocessen få stöd och hjälp av Forum Box.

Forum Box strävar efter att förbättra konstnärers ekonomiska situation. Andelslagets styrelse har våren 2019 beslutat att fr.o.m. 2020 gradvis reducera utställningshyran för konstnärerna. Forum Box informerar för eventuella nya ändringar på sin webbsida samt direkt till de vederbörande konstnärerna.

De ansökande får besked om resultatet för urvalet per e-post inom slutet av november 2020.

Utställningskommitté 2022: Juha-Heikki Tihinen, Kaisu Koivisto och Jussi Goman.


Planritning

Ansökningsblanketten 2022 (.pdf)
Anskökningblanketten 2022 (.doc)

Alla material för ansökningen kan också laddas ner här 

Du kan koppla flera pdf-dokument ihop till exempel här: https://www.sodapdf.com/pdf-merge/

Vid behov kan du minska pdf-filer här: https://smallpdf.com/compress-pdf