28.5. — 20.6.2021

Roma Auskalnyte
Suvi Sysi
Inma Herrera:
Sanctuary

  • Suvi Sysi – Settle, Beyond ja Core & Traces, 2021

  • Suvi Sysi – Settle ja Beyond, 2021

  • Roma Auskalnyte – Seer and the death of seer, 2021

  • Roma Auskalnyte – Trophy, 2020

  • Inma Herrera – Continuum I ja Continuum II, 2021

  • Inma Herrera – Dust and mud, 2021

  • Inma Herrera – Testin time, 2021 (yksityiskohta)

  • Inma Herrera – Between the waters, 2021

Pyhäkkö (engl. sanctuary) on turvallisuuden, suojan ja yksityisyyden paikka. Latinankielinen sana sanctuarium viittaa myös säiliöön – johonkin, joka kantaa sisällään, turvassa.

Forum Boxiin suunniteltu näyttely esittelee Roma Auskalnyten, Suvi Sysin ja Inma Herreran teoksia. Omaleimainen ymmärrys taidetilojen roolista ajassamme on luonut Sanctuarysta täydellisen metaforan taiteilijoille ilmaista näkemyksiään teemasta yhteisessä viitekehyksessä intiimillä ja henkilökohtaisella tavalla.

Auskalnyten, Sysin ja Herreran projektit käsittelevät ihmiskehon roolia historiallisten esimerkkien kautta, sekä toiminnan, kuvien ja toistuvien elementtien kiehtovia mysteereitä, jotka tutkivat materiaalien ja pintojen muutoksia.

Näyttelyn taiteilijoita yhdistää taidegrafiikan metodien ennakkoluuloton ja laaja käyttö luoden vuoropuhelua videoiden, veistosten, installaatioiden ja performanssin kanssa. Näyttely esittelee heidän työskentelynsä uusimpia suuntia. Teoksista ja niiden dialogista tilan kanssa muodostuu alusta teosten herättämille kysymyksille, jotka tutkivat fenomenologisesti, käsitteellisesti ja runollisesti suhdettamme kehoon, materiaaleihin ja kuviin.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

 

ROMA AUSKALNYTE

Roma Auskalnyte (1988, Liettua) on monialainen taiteilija, joka asuu ja työskentelee tällä hetkellä Helsingissä. Hän tutkii kehoa ja sen pintaa; kuinka työskennellä kehon kanssa ja sitä työstäen. Auskalnyte kokeilee taiteessaan erilaisia medioita taidegrafiikasta performanssiin ja valokuvaukseen etsiessään oikeaa tapaa ilmentää ajatuksiaan ja käsitteitään.

SUVI SYSI

Suvi Sysi (1990, Nilsiä) on helsinkiläinen kuvataiteilija. Hänen teoksensa ovat pääasiassa installaatioita, joissa hän tutkii usein aikaa, hetkellisyyttä ja sen olomuotoa. Teoksissaan hän usein kyseenalaistaa valmiiden ja keskeneräisten taideteosten rajoja. Mitä taiteen tekemisen prosessista voidaan paljastaa? 

Fyysinen ja haptinen kosketus sekä työ värin parissa ovat nousseet Sysin taiteen keskiöön. Hän työskentelee esimerkiksi paperin, puun ja kipsin kanssa ja yrittää aina houkutella jotain uutta näkyviin työstettävästä materiaalista. Hän kuvailee työskentelytapaansa yhteistyöksi hänen ja materiaalien välillä.

INMA HERRERA

Inma Herrera (1986, Madrid) on espanjalainen kuvataiteilija, joka on asunut Helsingissä vuodesta 2014. Projekteissaan hän keskittyy tutkimaan ja analysoimaan sellaisia kuvan tekemisen prosesseja, joihin kuuluu painolaatan tuotanto. Hän työstää taidegrafiikan mahdollisuuksia mediana suhteessa installaatioihin, videoesityksiin ja veistoksiin. Herreran käytäntölähtöisissä projekteissa tarkastellaan kuvan syntyä ja muutosprosesseja: tekijän ja materiaalin välistä suhdetta, työn fyysistä ulottuvuutta sekä käsityötaidon elpymistä virtuaalisuuden aikakaudella. Herreralle myönnettiin vuonna 2020 Suomen Taideyhdistyksen Dukaattipalkinto.

Mediabox