28.5. — 20.6.2021

Roma Auskalnyte
Suvi Sysi
Inma Herrera:
Sanctuary

  • Suvi Sysi – Settle och Beyond, 2021

  • Suvi Sysi – Settle, Beyond och Core & Traces, 2021

  • Roma Auskalnyte – Trophy, 2020

  • Roma Auskalnyte – Seer and the death of seer, 2021

  • Inma Herrera – Between the waters, 2021

  • Inma Herrera – Continuum I och Continuum II, 2021

En fristad (sanctuary på engelska) är en plats för säkerhet, skydd och integritet. Det latinska ordet sanctuarium refererar också till en behållare – något som bär inuti, skyddad.  Denna utställning, speciellt utformad för utrymmena i Forum Box, visar verk av bildkonstnärerna Roma Auskalnyte, Suvi Sysi och Inma Herrera. Med konstnärernas särskild förståelse om konstutrymmenas roll i de tider vi lever, har sanctuary blivit den perfekta metaforen för dem att uttrycka sina åsikter om ett tema i en gemensam referensram på ett intimt och personligt sätt.

Projekter av Auskalnyte, Sysi och Herrera behandlar människokroppens roll genom historiska exempel, samt fascinerande mysterier om handling, bilder och repetitiva element som studerar förändringar i material och ytor.

Konstnärerna i utställningen förenas av öppensinnad och omfattande användningen av konstgrafiska metoder, med vilka skapar dem dialoger med video, skulpturer, installationer och performance. Utställningen presenterar de senaste riktningarna i deras arbete. Verken och deras dialog med utrymmen utgör en plattform för de frågor som ställs av verk, som utforskar vårt förhållande till kroppen, material och bilder fenomenologiskt, konceptuellt och poetiskt.

Utställningen har fått stöd av Centret för konstfrämjande.


ROMA AUSKALNYTE

Roma Auskalnyte (f. 1988, Litauen) är en tvärkonstnärlig konstnär som för närvarande bor och arbetar i Helsingfors, Finland. Hon analyserar kroppen och dess yta, hur man arbetar på och med den. Hon brukar experimentera med olika media från tryck till performance eller till och med fotografering och letar efter rätt sätt att uttrycka sina tankar och koncept.

SUVI SYSI

Suvi Sysi (f. 1990, Nilsiä) är en Helsingforsbaserad bildkonstnär. Hennes konstverk är främst installationer där hon ofta undersöker tid och dess utseende. Hennes konst ifrågasätter ofta gränserna mellan ett färdigt och ett oklart konstverk. Vad kan man avslöja från själva konsttillverkningsprocessen? Den fysiska och haptiska beröringen tillsammans med färg har blivit centrum för hennes konst. Hon arbetar på olika medier som papper, träd och gips och försöker alltid locka något nytt in i synen ur materialet som hon arbetar på. Hon beskriver sitt arbetssätt som ett samarbete mellan henne och materialen.

INMA HERRERA

Inma Herrera (f. 1986, Madrid) är en spansk bildkonstnär som har bott i Helsingfors sedan 2014. I sina projekt fokuserar hon på att forska och analysera bildprocesser, där produktion av en matris är involverad. Hon utforskar och experimenterar med konstgrafikens möjligheter i relation till installationer, videoföreställningar och skulpturer. Hennes praktiska projekt undersöker framväxten av bilden och förändringsprocesserna: förhållandet mellan författaren och materialet, verkets fysiska dimension och återupplivandet av hantverk i virtualitetens tid. Herrera tilldelades nyligen Finska Konstföreningens Ducatpris 2020.

Mediabox