11.8. — 3.9.2023

Eeva Hannula & Ville Kumpulainen
Dylan-Ray Arnold
Pilvi Ojala

  • Kuva: dylan ray arnold.

  • Kuva: Hannula & Kumpulainen.

  • Pilvi Ojala työhuoneellaan. Kuva: Lisbeth Kortström.

dylan ray arnold

Näyttelyn nimeä ei vielä ole, mutta teemat sikiävät seudulta:

Spatial facts about becoming a drawer, folder, a flower
Tilallisia tosiasioita vetolaatikoksi tulemisesta, taitos, kukkia

 

dylan ray arnold on helsinkiläinen Kuvataideakatemiasta valmistunut taitelija, joka työskentelee kuvanveiston, assemblaasin ja piirustuksen parissa. Taiteellisista toimenpiteistä kasautuu pieniä tiloja sekä installaatioita. Oman työskentelynsä lisäksi dylan toimii yhteistyössä taiteilija Océane Bruelin kanssa. Taiteilijan omia sekä yhteisteoksia on ollut esillä yksityis- duo- ja ryhmänäyttelyissä mm. HAM galleriassa sekä P7T taidetilassa Helsingissä, TITANIK galleriassa Turussa, Turun Taidehallissa, Tallinnan Taidehallissa, galleria Glassboxissa sekä Pauline Perplexessä Pariisissa.

dylan ray arnold is a Helsinki-based artist working with sculpture, assemblage and drawing. Their artistic operations accumulate into small spaces and installations. In addition to their individual work, dylan collaborates with artist Océane Bruel. Their works have been exhibited in solo-, duo-, and group-shows at HAM gallery and P7T in Helsinki, TITANIK gallery and Kunsthalle in Turku, Tallinn Kunsthalle and gallery Glassbox and Pauline Perplexe in Paris.


Eeva Hannula & Ville Kumpulainen

Kuvilla on kädet, ne hamuavat pinnoilleen ja sisäänsä esineiden, materiaalien ja käsittelyiden rippeitä ja vetävät itseensä alati uusia jälkien kerroksia. Valokuvien monistetut, puretut ja hajautetut ruumiit etsivät itseään erilaisilta pinnoilta ja heijastelevat toisiaan kipsin, saven, ruumiin fragmenttien ja kirjoitusten kautta.

Olemme kaksi valokuvataiteilijaa, ensimmäinen yhteisnäyttelymme ajattelee, tuntee ja kulkee kuvien purkautumisen, uudelleenrakentumisen, poeettisten eleiden, valokuvien rajojen ja rajattomuuden välillä. Työskentelyämme yhdistää erilaisten fragmenttien hyödyntäminen valokuvakollaasien, veistosten ja tekstiteosten rakennusmateriaalina. Käymme näyttelyssä dialogia, joka osaltaan häivyttää ajatuksen yksittäisestä tekijästä. Asumme yhdessä, joten esille tulevat teokset ovat aloittaneet vuoropuhelunsa jo kauan ennen fyysistä näyttelyä. Kaksi tekijää jakaa epäonnistumisen mahdollisuuden ja toisaalta vastuu jakautuu virittäen tilaa sattumalle, leikkimiselle, improvisaatiolle, assosiaatioiden virralle ja kuvittelulle.

Näyttely muodostaa visuaalisten dialogien virran, jossa kirjoitetaan erilaisilla fragmenteilla visuaalisia sekvenssejä. Kahden tekijän välillä kulkeva kuvien puhe muodostaa teosten välille ja sisään silmukoita ja käännöksiä. Kokemuksien ja katseiden kakofoniaa puretaan auki kierrättämällä, muokkaamalla ja kuuntelemalla materiaalien sekä merkkien puhetta. Työskentelymme liikkuu kuvan eri olomuotojen väleissä. Näyttely ehdottaa tapoja miten rakennettu valokuva, mielikuva, alkukuva ja kirjoituksen sisäinen kuva voivat ilmentyä ja risteytyä. Keskeisiä kysymyksiä ovat toiseksi jatkumisen, muotoutumisen ja hajoamisen prosessit ja miten niitä voi tuoda teoksien muodossa koettaviksi. Näyttelyämme luonnehtii ajatus kuvasta alati muotoutuvana aineksena. Monista sirpaleista koostuvat teokset haastavat kokonaisen ja koherentin kuvan ajatuksen.

Näyttelyssä pohdimme kollaasien, tekstiteosten ja erilaisten materiaalien mahdollisuuksia kyseenalaistaa valmiita ja annetuttuja representaatioita ja niiden kykyä vastustaa rationaalista, jäykkää, yhdenmukaistavaa systeemiä ja sitä myötä kaavoittuneita katsomisen ja ajattelun tapoja.

 

Eeva Hannula  (s. 1983) on kirjoittava valokuvataiteilija Helsingistä. Hän yhdistää teoksissaan valokuvakollaaseja, veistoksellisia elementtejä ja visuaalista sekä kirjoitettua runoutta. Hän pohtii teoksissaan valokuvan rajoja, tekstin ja kuvan välisiä yhteyksiä sekä digitaalisten ja fyysisten jälkien muodonmuutoksia. Teoksissaan hän käyttää itse otettuja valokuvia sekä löydettyjä kuvia ja kieltä, joita hän muokkaa fyysisesti ja digitaalisesti valokuvakollaaseiksi, joita yhdistää erilaisten materiaalien kanssa. Eeva Hannula on valmistunut kuvataiteilijaksi Turun Taideakatemiasta 2012 ja valokuvataiteen maisteriksi Aalto-yliopistosta 2017. Hannula on opiskellut myös estetiikkaa ja kirjallisuutta Helsingin yliopistossa (HuK) sekä luovaa kirjoittamista Kriittisessä Korkeakoulussa. Hannulan teoksia on ollut esillä vuodesta 2012 lähtien useissa yksityis -ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja ulkomailla. Vuonna 2019 hän julkaisi kirjan Amorphous Writings, joka yhdistää visuaalista ja kirjoitettua runoutta kuvien kanssa.

 

Ville Kumpulainen (s. 1988, Rovaniemi) on helsinkiläinen kuvataiteilija, joka lähestyy tiloja ja asioita kuvien tekemisen kautta kokeellisesti. Hän tarkastelee erilaisia visuaalisia todellisuuksia valokuvien, sanojen, esineiden ja arkistokuvien kautta. Kumpulainen on valmistunut on kuvataiteilijaksi Turun Taideakatemiasta 2016 ja valokuvataiteen maisteriohjelmasta Aalto-yliopistosta vuonna 2019. Saksalainen kustantamo Hatje Cantz julkaisi vuonna 2017 kirjan Out of Sight. Hänen töitään on ollut esillä useissa yksityis- ja ryhmänäyttleyissä Suomessa ja Saksassa.Vuonna 2019 Kumpulaiselle myönnettiin CHART Art Fairin Artproof Award -palkinto.


Pilvi Ojala

Minua kiinnostaa asioiden esillepano. Lavastaminen, illuusiot, keinotekoisuus ja ”aitous” ovat teemoja, jotka kiehtovat mieltäni. Taidemuseoiden lisäksi minua innostavat esimerkiksi historialliset, luonnontieteelliset ja erilaisia kuriositeetteja sisältävät museot sekä teatteri- ja elokuvamuseot. Kuvataide on tarjonnut minulle mahdollisuuden yhdistää erilaiset kiinnostuksen kohteeni eräänlaiseksi henkilökohtaiseksi kuriositeettikabinetiksi.

Taiteen tekeminen on minulle itseni ilmaisemisen lisäksi myös tapa hahmottaa maailmaa ja asettaa itseni osaksi sitä. Olen utelias kokeilemaan uutta ja vaihdan usein tekotavasta ja mediasta toiseen, mikä saattaa joillekin vaikuttaa keskittymiskyvyttömyydeltä. Minulle se on kuitenkin työskentelyn keskeinen motiivi. Taiteellinen työskentelyni onkin eräänlaista tutkielman tekoa: kerään materiaalia, editoin, referoin ja kokoan asiat yhteen kuvalliseksi teokseksi. Olen ikään kuin keräilijä, joka havainnoi, toteaa ja järjestelee maailmaansa.

 

Pilvi Ojala (s. 1973, Helsinki) on valmistunut vuonna 2001 Kuvataideakatemiasta Taidegrafiikan osastolta. Ojala on pitänyt yksityisnäyttelyitä vuodesta 2000 lähtien ja osallistunut ryhmä- ja yhteisnäyttelyihin vuodesta 1996. Hänen teoksiaan on julkisissa kokoelmissa muun muassa Amos Andersonin taidemuseossa, HAMissa, Hämeenlinnan taidemuseossa, Jyväskylän taidemuseossa, Valtion taidekokoelmassa ja Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoelmassa.

Mediabox