11.8. — 3.9.2023

dylan ray arnold:
GROWTH OF THE NIGHT PLANTS

Eeva Hannula & Ville Kumpulainen:
BILDEN VAR VID OCH DEN VAJADE EMOT EN

Pilvi Ojala:
Hahmotelmia

  • Eeva Hannula & Ville Kumpulainen: Bilden var vid och den vajade emot en. Foto: Anna Autio.

  • Eeva Hannula & Ville Kumpulainen: Bilden var vid och den vajade emot en. Foto: Anna Autio.

  • Eeva Hannula & Ville Kumpulainen: Bilden var vid och den vajade emot en. Foto: Anna Autio.

  • dylan ray arnold: Growth of the Night Plants. Foto: Anna Autio.

  • dylan ray arnold: Growth of the Night Plants. Foto: Anna Autio.

  • dylan ray arnold: Growth of the Night Plants. Foto: Anna Autio.

  • Pilvi Ojala: Hahmotelmia. Foto: Anna Autio.

  • Pilvi Ojala: Hahmotelmia. Foto: Anna Autio.

  • Pilvi Ojala: Hahmotelmia. Foto: Anna Autio.

dylan ray arnold – Growth of the Night Plants

Growth of the Night Plants består av en skulpturell installation och tryckta teckningscollage. Utställningen berättar om relationerna mellan inre, metamorfos och de små dödsfall som lever i dem.

Läs mera på finska eller på engelska.

www.dylanrayarnold.com
IG: dylanrayarnold


Eeva Hannula & Ville Kumpulainen – Bilden var vid och den vajade emot en

Eeva Hannulas och Ville Kumpulainens första gemensamma utställning Bilden var vid och den vajade emot en tänker, känner och vandrar mellan fotografiernas gränser, upplösning, återuppbyggning och poetiska gester. De framliggande verken är fotografibaserade kollage, skulpturer och textverk som är fysiskt och digitalt utförda i olika material.

Gemensamt för konstnärernas sätt att arbeta är att utnyttja olika fragment som byggmaterial för sina fotografikollage, skulpturer och textuella verk. De bild- och textskvärvor som finns i deras arbeten har samlats ur internetarkiv, gamla böcker och spår av teckningar. Ordfragmenten i utställningen fungerar som ett poetiskt element och som en andra röst som pekar mot det textuella vid sidan av bilderna. Nya tankemässiga rum öppnas mellan det imaginära som de fysiska verken och orden föreslår. I utställningen för konstnärerna en intuitiv dialog som till sin del tonar ner tanken om en enskild utförare. I konstnärduons gemensamma hem har verkenas dialog börjat redan länge före utställningen har fått en fysisk form. I utställningen finns därtill också gemensamma verk.

Fotografiernas fortgånde ström, deras absurda kopierbarhet och mediets snabbhet styrde oss mot sätt att sakta ner umgänget med det fotografiska materialet genom att överlagra former och gester av bildens återuppbyggning via olika mellansteg. Vi har lyssnat på materialernas, som gipsens och lerans tal vid sidan om fotokollagen och låtit dialoger formas mellan delar av bilder, vilsna ord och skulpturer. Gipsens egenart som ett snabbt stelnande material och dess traditionella användande för kopiering intresserade oss och jämställdes i vår process med fotografiets hastigt tryckta spår i tiden. Lerans formbara karäktär speglades å sin sida i den digitaliska bearbetningens ständigt utvecklade och förnyade gestalt. 

Våra bilder har händer, de famlar efter föremålens, materialens och bearbetningens rester på sina ytor, bredvid sig och i sig. De drar i sig ständigt nya lager av spår. Vi strävar till att i utställningen skapa ett rum där olika fragment skapar visuella frekvenser. Bildernas tal som vandrar mellan oss föreslår stigar som korsar varandra mellan verken. I utställningen ingår anteckningar om betydelsernas födsloprocess, om hur de ändrar sig, bryts eller koncentreras mellan olika bilder, textfragment, material och objekt. Centrala frågeställningar är transformeringens och sönderfallandets processer.

 

Konstnärernas arbete och utställning har fått understöd av Finska Kulturfonden, Centret för konstfrämjande och Konestiftelsen sr.

 

Eeva Hannula (f. 1983) är en skrivande fotokonstnär från Helsingfors. I sina verk sammanställer hon fotografikollage, skulpturella element samt visuell och skriven poesi. Hon begrundar fotografiets gränser, textens och bildens kopplingar och de digitaliska och fysiska spårens omvandlingar. Eeva Hannula är bildkonstnär från Åbo Konstakademi 2012 och magister i fotografikonst från Aalto-universitetet 2017. Hannula har också studerat estetik och litteratur vid Helsingfors universitet (HuK) samt kreativt skrivande på Kritiska högskolan. Hannulas verk har sen 2012 setts i flera separat- och samutställningar i Finland och utomlands. År 2019 gav hon ut boken Amorphous Writings. Den sammanställer visuell och skriven poesi med bilder.

www.eeva-hannula.com

Ville Kumpulainen (f. 1988, Rovaniemi) är en bildkonstnär från Helsingfors som närmar sig rum och saker genom att att göra bilder experimentellt. Han betraktar olika visuella verkligheter genom fotografier, ord, objekt och arkivbilder. Kumpulainen är utexaminerad bildkonstnär från Åbo Konstakademi 2016 och har tagit magisterexamen från Magisterprogrammet i Fotografikonst från Aalto-universitetet 2019. Det tyska förlaget Hatje Cantz utgav år 2017 hans fotografibok Out of Sight. Hans verk har varit framme i många separat- och samutställningar i Finland och utomlands.

www.villekumpulainen.com

Översättning: Anne Nåhls


Pilvi Ojala – Hahmotelmia

Utställningen är en bild av dess skapare. Den är en strävan efter att organisera huvudets inre kaos och ett försök att fokusera på något väsentligt från vardagen, där allting finns i överflöd och för mycket av.

Att skapa konst är för mig ett sätt att gestalta världen och placera mig själv som del i den. Jag är intresserad av att prova på nya saker och byter från en teknik och ett material till ett annat. Detta kan för någon framstå som obeslutsamhet eller oförmåga att koncentrera sig, men för mig är det en central motivation för arbetet. Mitt konstnärliga arbete är en sorts genomförande av en undersökning: jag observerar, konstaterar, samlar in material, redigerar, refererar och samlar ihop dem till en helhet.

Att ställa ut saker intresserar mig. Iscensättning, illusioner, konstgjordhet och ”äkthet” är teman vilka fascinerar mitt sinne. Förutom konstmuseer inspireras jag exempelvis av historiska, naturvetenskapliga och kuriositet-fyllda museer samt teater- och filmmuseer. Bildkonsten har erbjudit mig möjligheten att kombinera ihop mina olika intressen till personliga kuriositetskabinett.

Jag har länge varit intresserad av kartor. ”Att vara på kartan” lugnar sinnet, det placerar och lokaliserar mig. Å andra sidan försvagar den så kallade kartan som en i telefonskärmen stirrar på uppfattningsförmågan av helheter och rumsligt tänkande och splittrar världen till rektangulärt formade bitar.

Kartan är också en slags scen där saker sker. Särskilt i historisk tid illustrerades kartor att inkludera olika händelser och ting. I dem äventyrade de mest fantasifyllda varelse, och de stimulerade människors fantasi i en tid då allting inte ännu hade upptäckts. En karta kan också vara en mikroskopisk vy av insidan av en organisms eller ett medel för att återkalla minnet.

Utställningens verk representerar inte verkliga platser eller saker. De är bildlig lek och en försjunkning i skapandets ögonblick.

 

Tack till Centret för konstfrämjande och Finska kulturfonden för stödet till utställningen, tack även till Kaisaleena Halinen, Antti Tanttu och Ars-Tavastland rf.

 

Pilvi Ojala (f. 1973, Helsingfors) tog examen 2001 från Konsthögskolan, Institutionen för grafisk konst. Ojala har haft separatutställningar sedan 2000 och deltagit i grupp- och samutställningar sedan 1996. Hans verk finns i offentliga samlingar som Amos Andersons konstmuseum, HAM, Tavastehus konstmuseum, Jyväskylä konstmuseum, Statens konstsamling och Jennys samling och Antti Wihuri Foundation.

 

Mediabox