30.6. — 23.7.2023

Aiko Tsukahara:
Scope of Modernity

  • Aiko Tsukahara: Scope of Modernity. Kuva: Anna Autio.

  • Aiko Tsukahara: Icon (2023). Kuva: Anna Autio.

  • Aiko Tsukahara: Long Manifesto 1:1 (2023). Kuva: Anna Autio.

  • Aiko Tsukahara: Scope of Modernity. Kuva: Anna Autio.

  • Aiko Tsukahara: Mobile 1:50 (2023) ja Neoclassicism 1:50 (2019). Kuva: Anna Autio.

  • Aiko Tsukahara: Mobile 1:50 (2023) ja Neoclassicism 1:50 (2019). Kuva: Anna Autio.

  • Aiko Tsukahara: Pedestal Included (2023). Kuva: Anna Autio.

Scope of Modernity

Taide ja arkkitehtuuri lähentyivät toisiaan 1900-luvun alussa keskittymällä jokapäiväiseen elämään. Visuaalisen kulttuurin radikaalit ja kaikenkattavat suuntaukset muuttivat arkipäiväisen elämän uudeksi esteettiseksi maailmaksi. Toisin sanoen taiteen ja arkkitehtuurin interventio elämäämme sai meidät elämään kauneuden tarkasti määritellyissä standardeissa.

Tässä näyttelyssä tarkastellaan modernisaation aikakauden taiteen ja arkkitehtuurin suuntausten mukanaan tuomia modernisoidun elämän esteettisiä arvoja. Teosten mediapohjainen perspektiivi osoittaa, kuinka kuvakieli ja muoto ovat kehittyneet kussakin mediassa: Veistokset ilmentävät modernismin tarkkaan määriteltyä muotoa ja modernismin ideologian epämääräistä legitimiteettiä. Paperiteokset limittävät abstraktin taiteen radikaaliuden sen toimintaympäristön radikaaliin muutokseen. Valoprojisointi heijastaa yhden arkkitehtonisen manifeston rajaamaa ja määrittämää visiota.

Charles Baudelaire, joka kehitti termin ‘modernité’, kirjoitti: ”Modernius on ohimenevää, katoavaa ja satunnaista. Se on taiteen toinen puoli — toinen puoli on ikuista ja muuttumatonta.” Ohimenevän ja ikuisuuden välinen mukavuusalue kannusti modernisteja laajentamaan näkemystään loputtomuuksiin etsiessään uutta maailmaa. Toisaalta nykyajan epävarmuus muistuttaa meitä siitä, että jopa ikuisuus voi loppua. Tekeekö nykyajan dramaattisesti muuttuva sosiaalinen ja poliittinen ilmapiiri modernismin kiinteistä arvoista ja sen estetiikasta irrelevantteja? Onko ikuista kauneutta edelleen olemassa ja jos on, mitä se voisi olla?

 

Aiko Tsukahara (s. 1980) työskentelee ja asuu Helsingissä. Hän valmistui taiteen maisteriksi Kioto City University of Arts -yliopistosta vuonna 2006. Tsukahara tutkii töissään erityisesti arkkitehtuurin muotoa ja rakennetta kun niitä tarkastellaan eri lähtökohdista. Työssään hän pyrkii visualisoimaan eri konteksteja tässä rakennetussa maailmassamme yhdistämällä mittakaavan tunnun, materiaalin käytön perusteet ja viittaukset olemassaoleviin artefakteihin.

Näyttelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

Mediabox