30.6. — 23.7.2023

Aiko Tsukahara:
Scope of Modernity

Var rationell; gör framsteg; fortsätt utvcklas; kategorisera allting; sök efter identitet; funktionera som ett system. Arvet från (den västerländska) modernismen upprätthåller en ordning i det moderniserade samhället.

Hur är det med de estetiska värdena i det samtida moderniserade livet? I början av 1900-talet ingick konsten och arkitekturen i en ny relation med gemensamt nytt fokus på ”det vardagliga livet”. Denna modernisering av den visuella kulturen förvandlade vardagen till en ny estetisk värld. Med andra ord, har konstens och arkitekturens inblanding i det alldagliga fått oss att leva inom definierade skönhetsstandarder.

Scope of Modernity är Tsukaharas pågående projekt. Det omvärderar konstens och arkitekturens rörelser i moderniseringens era, med tonvikt på hur deras visuella språk har format våra liv idag och varför de fortsätter att göra det. Utställningens arbeten reflekterar konstnärens tankar om modernitetens räckvidd, som en gång syftade att täcka singularitetens och unviersalitetens områden.

 

Aiko Tsukahara (b. 1980) är en konstnär verksam i Helsingfors. Hon tog sin magister examen i Kyoto City University of Arts år 2006. Tsukaharas primära intresse ligger i arkitektoniska materials former och strukturer då de begranskas genom specifika synpunkter. Genom att komibinera upfattning om skala, skälen till materialval, och referenser till befintliga artfakter, beprövar hon att visualisera kontexterna av den bebyggda värld vi lever i. 

Mediabox