2.6. — 25.6.2023

Inka Bell
Marianne Siri:
Least Concern

  • Kuva: Inka Bell

  • Marianne Siri työstämässä teostaan. Kuva: Jussi Huotari

Inka Bell

Mietin usein teoskokonaisuutta luodessani tilaa, jossa teoksiani esitän. Tila määrittelee teoksilleni jonkinnäköisiä reunaehtoja, kuten esimerkiksi niiden määrää, kokoa, muotoa ja tekniikkaa. Forum Boxiin tulevassa näyttelyssä annan tilan ja ympäristön hahmottamiselle aiempaa suuremman roolin.

 

Inka Bell on valmistunut taiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataidekatemiasta taidegrafiikan osastolta vuonna 2021. Bellin teoksia on ollut esillä useissa kotimaisissa ja ulkomaisissa näyttelyissä. Viimeaikaisia kotimaisia yksityisnäyttelyitä ovat mm. Porvoon taidehalli (2022), HAM-galleria (2020) ja Galleria Sinne (2017). Hänen teoksiaan on seuraavissa kokoelmissa, mm. HAM Helsingin taidemuseo, Jenny ja Antti Wihurin säätiö, Kiasma, Valtion taideteostoimikunta ja the Tamarind Archive at the University of New Mexico Art Museum.


Marianne Siri: Least Concern

Least concern (LC) on yksi seitsemästä Kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN määrittelemistä lajien uhanalaisuusluokista; se kuvaa elinvoimaista lajia, jonka kanta on runsas ja vakaa. Tähän luokkaan kuuluu myös ihminen, jonka populaatio on nisäkkäiden suurimpia. Näyttelyni koostuu realistisen kokoisista ihmisveistoksista. Teokset liikkuvat luonnon katoavaisuuden, pyhyyden ja sosiaalisen median maailmassa. Tarkastelun keskiössä on ihmiskeskeinen asenne, jolle luonto on olemassa vain ihmistä varten.

 

Marianne Siri (s. 1985) on itseoppinut kuvanveistäjä ja taustaltaan keramiikan artesaani. Hän on Suomen kuvanveistäjäliiton jäsen. Entiseltä ammatiltaan hän on ympäristötekniikan insinööri, mistä johtuen teokset käsittelevät usein ympäristöön liittyviä kysymyksiä, kuten ihmisen ylivaltaa luontoon ja muihin eläinlajeihin. Sirin veistokset ovat tyyliltään klassisia ja realistisia ja ne ovat vahvasti aikaan sidottuja.

Mediabox