2.2. — 25.2.2024

Kati Roover:
Muuttuvan meren tuoksu (2022)

Valmistumisvuosi: 2022
Digitaalinen video
Kesto: 14:31 min
Stereoääni

Kati Rooverin videoteos Muuttuvan meren tuoksu kutoo yhteen moniaistista kokemuksellista tietoa ja tieteellisiä havaintoja poeettiseksi pohdinnaksi Itämeren kaukaisesta menneisyydestä ja mahdollisista tulevaisuuksista. Roover käyttää niin Itämeren tutkimuksessa käytettyä aineistoa kuin tallentamaansa uutta ääni- ja kuvamateriaalia Turun saaristosta, etsien tietoa sekä lineaarisesta että syklisestä ajattelusta. Teos tarttuu näin nykyiseen historialliseen hetkeen, joka edellyttää paitsi uusia myös vanhoja tapoja navigoida kohti tuntematonta tulevaa.

Tunnustan maapallon pitkän ja rikkaan evoluution sekä (bio)diversiteetin syvyyden.
Kiitän alkuperäiskansoja maailmanlaajuisesti, jotka jatkuvalla päättäväisyydellä ja huolenpidolla taistelevat elämän säilyttämisen puolesta.
Kiitän omia esivanhempiani, ihmisiä ja muita lajeja.
Kiitän kaikkia, jotka ovat auttaneet, jakaneet, todistaneet ja tukeneet työtäni.
Kiitos Saaristomeren tutkimuslaitos, Suomen ympäristökeskus, CAA Contemporary Art Archipelago ja Koneen säätiö.

 

Kati Roover on Helsingissä asuva ja työskentelevä monialainen taiteilija. Roover lähestyy teoksissaan ihmisen kulttuurin ja ympäristön muutoksia poeettisen audio-visuaalisen kerronnan kautta. Rooverin kiinnostuksen kohteena ovat tällä hetkellä animistinen ja myyttinen maailmankatsomus, tieteen ja taiteen välinen vuorovaikutus, ekologia ja hydrofeminismi. Työskentelyn välineinä ovat liikkuva kuva, ääni, yhteistyö, teksti, maalaus, piirustus, valokuva sekä installaatiot.


Mediabox on Forum Boxin tila mediataiteelle. Uusinta mediataidetta esittelevä ohjelmisto toteutetaan yhteistyössä AV-arkin kanssa.

Mediabox on esteellinen, mutta videoteos on myös mahdollista katsoa tabletilta Galleria Forum Boxin katutason tiloissa. Voit pyytää tabletin lainaan Forum Boxin henkilökunnalta.