28.3. — 21.4.2024

Antti Tanttu:
Noli Timere (2022)

Antti Tanttu on syntynyt Malagassa, Espanjassa. Hän asuu Espoossa ja työskentelee Helsingissä.

Tanttu opiskeli Kuvataideakatemiassa 1984-1989. Oman taiteellisen työskentelynsä ohella hän on opettanut ja opettaa yhä useissa taidealan oppilaitoksissa, kuten Aalto Yliopistossa ja Kuvataideakatemiassa. Vuosina 2003-2009 hän toimi Kuvataideakatemian taidegrafiikan professorina. Tanttu työskentelee useilla eri välineillä, kuten piirustus, grafiikka, valokuva ja filmi/video. Pääpaino on sekatekniikka- ja puupiirrostöissä sekä videoteoksissa. Teoksissa kerroksellisuus on käsitteellisesti, sisällöllisesti että materiaalisesti tärkeässä osassa.  Teosten keskeisenä teemana on yksinäisyys ja sen erilaiset ilmentymät. Hän ei kuvaa tai kuvita yksinäisyyttä sinällään, vaan tavoittelee jakamattoman yksinäisyyden tuntemusta. Tanttu tutkii epämääräisiä tuntemuksia, jotka ovat samaan aikaan tuttuja ja outoja.