5.1. — 27.1.2019

Teemu Korpela:
GHOSTLY INHABITATIONS

Maalausilmaisuni kehityskulkua määrittää pohdinta siitä, millä tavoin taiteen eri havainto- ja jäsennysrekistereitä yhteenkokoavalla funktiolla on mahdollista saattaa erilaisia abstrakteja olemassaoloa ja sen kokemista määrittäviä ilmiöitä käsiteltävään muotoon.

Näyttely koostuu maalauksista, piirustuksista sekä maalausinstallaatioista, jotka pohtivat visuaalisin termein meissä eläviä ja kauttamme tiedostamattomin motiivein toimivia voimia ja näiden toimijuuksien efektejä, jotka tunkeutuvat  erilaisten matriiseiden takaa todellisuuteemme alati kasvavalla voimalla.