5.8. — 28.8.2022

Valter Tornberg:
In Medias Res

IN MEDIAS RES (2022)
(Ääni, 27:00 min)

Loisten, valkoisen leivän, muinaisten kalojen, ranskalaisen byrokratian ja paleoliittisen taikuuden riivaama In Medias Res pohtii itsellemme antamaa asemaa meistä erillisiksi ajateltujen asioiden keskellä sekä tästä johtuvaa vieraantumista ympäröivistä maailmoista.

Nykytulkintana ikivanhoista suullisista perinteistä, ääniessee rakentuu moniselitteisten analogioiden, epämääräisten ristiviittausten ja anekdoottisen tarinankerronnan varaan. Teos luo siltoja useiden aikajanojen välille ja spekuloi pohjattomasti kietoutuneita yhteyksiä maailmassa jossa asiat valtaavat meidät, nielaisevat meidät kokonaisena ja sylkevät meidät ulos muuttuneina.

‘The End of the World’ säv. & san. Arthur Kent ja Sylvia Dee, es. Skeeter Davis (1962). RCA Records Nashville / Edition Wilhelm Hansen.

Typografia: ‘Astro’ Kazuhiro Aihara.

Teoksen kieli on englanti. Tekstiversio teoksesta on luettavissa galleriassa pyynnöstä. Pääsy Mediaboxiin on rajallinen portaiden takia. Teos on myös kuunneltavissa galleriassa erillisellä iPadilla ja kuulokkeilla.

 

Valter Tornberg työskentelee multimediainstallaatioiden ja -performanssien sekä kirjoittamisen parissa, avaten teknologisia, ideologisia ja poliittisia rakenteita kuvien ja ihmiskeskeisten tiedontuotannon mekanismien takana. Tutkien vaihtoehtoisia maailmankuvia ja ekologisia rakenteita, ulottuen esihistoriallisista ilmiöistä digitaalisiin teknologioihin, Tornberg käsittelee teoksillaan moniselitteisyyksiä jotka antavat tilaa uudenlaisille kerrostumille ja liittoumille.

Tornberg valmistui Gerrit Rietveld Academiesta, Amsterdamissa, ja hänen teoksiaan on ollut näyttelyissä mm. Stedelijk Museum Amsterdamissa, sekä Het HEM -taidekeskuksessa, Zaandamissa. Tornberg aloittaa maisteriopinnot Sandberg Instituutissa, Amsterdamissa, Critical Studies -osastolla, tulevana syksynä.

Taiteilijan työskentelyä on tukenut Taiteen edistämiskeskus (Taike).