5.8. — 28.8.2022

Valter Tornberg:
In Medias Res

IN MEDIAS RES (2022)
(Ljud, 27:00 min)

Valter Tornbergs ljudessä är en nuvarande tolkningen om urgamla muntliga traditioner som byggs på tvetydig analogi, obestämd korshänvisa och anekdotisk berättande. Konstverk skapar en länk mellan flera tidslinjer och spekulerar förhållanden i en värld där saker ockuperar oss, sväljer oss hela och spottar oss ut ändrats.

Valter Tornberg arbetar med multimediainstallationer, -performanser och skrivning. Han undersöker alternativa världsåskådningar och ekologiska strukturer från förhistoriska fenomen till digitaliska teknologier. Tornberg behandlar i sina konstverken tvetydigheter som ger utrymme till nya lager och allianser.