5.5. — 28.5.2023

Simo Ripatti:
Varjo

  • Simo Ripatti: Juhla (2023). Kuva: Anna Autio.

  • Simo Ripatti: Juhla (2023). Kuva: Anna Autio.

  • Simo Ripatti: Odota (2023). Kuva: Anna Autio.

  • Simo Ripatti: Odota (2023). Kuva: Anna Autio.

  • Simo Ripatti: Omistettu (2022). Kuva: Anna Autio.

  • Simo Ripatti: Loppu (2023). Kuva: Anna Autio.

 

Näyttelyni on kooste eräänlaisia tulkintoja hetkistä, jolloin havainto ilman ajattelua voi aiheuttaa epämääräisen tuntemuksen. Poikkeavan tilanteen yllättävyys voi lamaannuttaa ennen varsinaisen tapahtuman ymmärtämistä. Kuin turvallinen tilanne muuttuisi yht’äkkiä uhkaavaksi tai näyttäytyisi erilaisena kuin todellisuudessa.

Havainto on perustana todellisuuteen liittymisessä, mutta vasta muistiin vertaaminen, muistin ja havainnon kyseenalaistaminen ja tietoinen ajattelu muodostavat luotettavan kokemuksen. Se on mielestäni monelta osin tämän näyttelyn kokemista määrittelevä ominaisuus.

Näyttelyn lähtökohtana on ajatukseni olemassaolon ja tapahtumien sattumanvaraisuuksista ja kuinka ne kohtaavat oman ymmärryksen ja muodostavat sitä kautta näkökulman.

Näyttelyä ovat tukeneet Taike/Visuaalisten taiteiden toimikunta, Suomen Kulttuurirahasto/Hämeen rahasto ja Alfred Kordelinin säätiö.

 

Simo Ripatti (s. 1975) on kuvataiteilija, jonka pyrkimyksenä on havainnollistaa vähäeleisesti ja hienovaraisin keinoin vaikeasti sanallistettavia aiheita. Teoksissa tilankäyttö on lähes poikkeuksetta aktiivisena elementtinä.

http://simoripatti.com/

Mediabox