5.5. — 28.5.2023

Simo Ripatti:
Skugga

  • Foto: Anna Autio.

  • Foto: Anna Autio.

  • Foto: Anna Autio.

  • Foto: Anna Autio.

  • Foto: Anna Autio.

  • Foto: Anna Autio.

Min utställning är en samling tolkningar av ögonblick då perception utan tanke kan förorsaka en vag känsla. En avvikande situations överraskande element kan förlama en innan förståelsen för den verkliga händelsen nås. Som när en trygg situation plötsligt förvandlas till en hotfull en eller verkade annorlunda än verkligheten.

Perceptionen är grunden för vår kopplingen till verkligheten, men först i jämförelse med minnet, då minne och perception ifrågasätts, samt genom medvetet tänkande kan en pålitlig upplevelse konstrueras. I min mening är detta på många sätt den definierande egenskapen för upplevelsen av denna utställning.

Utställningens utgångspunkt är min uppfattning om tillvarons och händelsers slumpmässighet och hur de i mötet med ens egen förståelse bildar ett perspektiv.

 

Utställningen stöds av Taike/Kommissionen för visuell konst, Finska Kulturfonden/ Tavastlands fond och Alfred Kordelins stiftelse.

 

Simo Ripatti (f. 1975) är bildkonstnär, som strävan efter att gestalta svårt verbaliserbara ämnen genom diskreta och finkänsliga medel. Användingen av rummet är nästan utan undantag ett aktivt element i verken.

http://simoripatti.com/

Mediabox