8.9.2019

FINISSAGE & TAITEILIJATAPAAMINEN MIKA HELININ KANSSA

Taiteilijatapaaminen ja näyttelyiden viimeinen sunnuntai

Tervetuloa Forum Boxiin sunnuntaina 8. syyskuuta kello 14–15 vapaamuotoiseen taiteilijatapaamiseen ja keskusteluun kuukauden taiteilijan Mika Helinin kanssa. Tapahtuma päättää elokuussa avautuneet näyttelyt Mika Helin —  Paris-Dakar / Janne PellinenDream. Dare. Live it. Tapahtuma on ilmainen ja kaikille avoin.

Mediaboxissa esillä viimeistä päivää David Muthin videoteos Footnote #03: Gold & Clouds.

Tarjolla Paris-Dakar / Dream. Dare. Live it. -näyttelyiden lihapiirakoita sekä kevyitä virvokkeita.

Lämpimästi tervetuloa!


Mika Helin — Paris-Dakar / Dream. Dare. Live it.

Forum Boxissa nähtävä teoskokonaisuus on kuvanveistäjä Mika Helinin ja teatteriohjaaja Janne Pellisen yhteistyö. Helinin Paris-Dakar ja Pellisen Dream. Dare. Live it. lähestyvät Paris Dakar -rallia omista 1980-luvun mielenmaisemistaan lähtien. Näyttely muodostaa kokonaisvaltaisen tilan, jossa Helinin ja Pellisen teokset käyvät vuoropuhelua, ja katsoja päätyy dialogin keskelle.

”1980-luku näyttäytyy meille positiivisen nostalgian paikkana, juppiuden ja naiivin optimismin aikakautena, jossa populaarikulttuuri oli parhaimmillaan eikä edes kylmä sota tuntunut kovin ahdistavalta maapallon tulevaisuuden kannalta.”

Taiteilijoiden yhteistyön lähtökohtana on ollut luoda kuvataiteen ja esittävän taiteen välille uudenlaista vuoropuhelua ja tekemisen tapoja. Pohdinnat asioiden esittämisen ja esillä olemisen merkityksistä sekä erilaisten ympäristöjen vaikutuksesta ovat yhteisen työskentelyn keskiössä. Hankkeessa eri taiteenlajit ovat dialogisessa ja toisiaan rikastavassa suhteessa menettämättä omaäänisyyttään. Nykytaiteen moniäänisyys konkretisoituu Helinin ja Pellisen yhteistyön myötä, kun erilaiset tekemisen tavat ja taiteet kohtaavat toisensa.

Mika Helinin taideteokset vaihtelevat valmisesineistä veistoksiin tai näyttelyistä esitysmäisiin kokonaisuuksiin. Näyttelyn nimi on peräisin Pariisi-Dakar -rallista (nykyään Dakar-ralli). Taustalla ovat pohdinnat 1980-luvulta meidän päiviimme muuttuneista käsityksistä kuluttamisesta, mieheydestä ja ei-eurooppalaisuudesta.

Dream. Dare. Live it. tutkii Paris Dakar -rallin muodostamien mielikuvien suhdetta ihmisen katoavaisuuteen, haurauteen ja väliaikaisuuteen maapallolla. Aavikon äärimmäisille olosuhteille altistuminen mahdollistaa omien rajojensa tajuamisen ja täysillä-elämisen, ralliin uskaltautuville se mahdollistaa myös sankaruuden ja sitä myötä kuolemattomuuden.

Mika Helin (s. 1978 Sipoossa) on valmistunut Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vuonna 2016. Hän työskentelee usein laajojen paikkasidonnaisten teoskokonaisuuksien parissa käyttäen niissä useita eri materiaaleja. Teoksissa on nähtävissä asumisesta ja elinympäristöstä tuttuja asioita, jotka saavat hänen teoksissaan uuden muodon. Kuvataiteen lisäksi Helinillä on pitkä tausta elektronisen musiikin parissa.

Janne Pellinen (s. 1975) on helsinkiläinen teatteriohjaaja ja esitystaiteilija. Hän toimii freelancer-ohjaajana suomen- ja ruotsinkielisellä esittävän taiteen kentällä ja on Todellisuuden tutkimuskeskuksen jäsen.

Näyttelyä ovat tukeneet Taiteen edistämiskeskus ja Suomen Kulttuurirahasto.

Lue lisää…

 


David Muth — Footnote #03: Gold & Clouds

Ranskalaisen post-strukturalistifilosofin Jean Baudrillardin mukaan jokapäiväinen elämä tulee ilmi merkkijärjestelmässä, esimerkiksi ”auto” viittaa ”ajamisnautintoon”, ”edistykseen” tai ”itsenäisyyteen”. Baudrillard leikittelee muotoilemalla uudelleen strukturalistisen kielitieteen ja semiotiikan teorioita – joihin kuuluvat esimerkiksi sveitsiläisen kielitieteilijän Ferdinand de Saussuren kehittämät käsitteet merkitsijä ja merkitty. Tämän lähestymistavan mukaan voidaan tutkia, kuinka lentokoneen merkitys objektina tai merkitsijänä on muuttunut moneen kertaan sen keksimisestä lähtien.

Aikanaan lentokone edusti teknistä edistystä ja sotateknologian viimeisintä kehitysaskelta – teknologia itsessään tarkoitti sotilaallista ylivoimaa jälkiteollisella, intomielisen nationalistisella aikakaudella – kunnes sittemmin, noin 70-luvulta lähtien (ajankohta valittu tietoisen keinotekoisesti), lentokone on merkinnyt enenevässä määrin objektia jota voidaan suhteellisen helposti hyödyntää välineenä terroristisissa tarkoituksissa. Halpalentoyhtiöiden tarjoamat edulliset lentoliput, kehitys, joka alkoi suunnilleen 90-luvulla, on saanut etäisyydet tuntumaan yhä pienemmiltä ja pienemmiltä (jo aiemmin lentokone oli ollut yksi globalisaation symboleista), ja lisäksi riisunut lentomatkustamisen sen aiemmista puoli-ylellisistä merkityksistään (aikoinaan muodikas termi ”Jet Set” tuntuu nykyään vanhentuneelta). Lopuksi, lentokoneesta on tullut symboli fossiilisten polttoaineiden nopealle ehtymiselle – geologisten ajanjaksojen saatossa syntynyt luonnonresurssi, joka nyt kulutuksen huipussa imetään kuiviin: lentokone objektina on muuttunut yhdeksi ihmisen aikaansaaman ilmastonmuutoksen moottoreista, satunnaisen matkailijan törmätessä termiin ”hiilijalanjälki”.

Subjektille tai yksilölle lentokone tarjoaa keinon kuroa nopeasti etäisyyksiä, vastineeksi siitä että antaa ”lukita” itsensä tietyksi ajanjaksoksi – alistamalla yksilönvapautensa täydelliselle luottamukselle teknologiaan ja konetta ohjaavaan miehistöön (tämä voidaan nähdä yhtenä syynä sille, miksi Germanwings -yhtiön pilotin itsemurhasta 2015 tuli niin kollektiivinen traumaattinen kokemus).

Videoteos Footnote #03: Gold & Clouds pyrkii meditatiiviseen kuvaan objektista ”lentokone”. Teos on toteutettu Saaren kartanossa Mynämäellä vietetyn residenssin aikana, ja se on viimeistelty residenssissä Brno House of Arts:issa.

Näyttelyä ovat tukeneet:
BKA, the Arts and Culture Division of the Federal Chancellery of Austria
Koneen Säätiö
Brno Artists in Residence

Lue lisää…

Read more…