7.8. — 9.10.2020

Gallerian julkisivussa Mika Helinin teos Omakuva!

Osana Galleria Forum Boxin uutta näyttelypolitiikkaa, olemme päättäneet tuoda taidetta myös galleriatilan ulkopuolelle.

Pyrkimyksenä on jatkossa esittää vuosittain teos/teoskokonaisuus gallerian julkisivussa. Tällä tavoin taide tavoittaa yleisönsä vuorokauden ympäri, ja on matalalla kynnyksellä kaikkien saavutettavissa.

Ensimmäinen Forum Boxin julkisivuhankkeen puitteissa nähtävä teos on kuvanveistäjä Mika Helinin koko julkisivun kattava teos Omakuva (2020).

Mika Helin – Omakuva Forum Boxin julkisivussa 7.8.–9.10.2020

Teos tutkii kodin sisätilan muuttumista julkiseksi tilaksi, ja kahden julkisessa tilassa olleen mainoksen (Ikean hot dog, ja Ingmanin Ingmariini-levite) visuaalista kieltä. Pyrin teokseni kautta uudelleen rakentamaan ymmärrystä ympäristömme visuaalisesta kulttuurista ja merkityksistä käyttäen näissä kahdessa mainoksessa esiintyneitä visuaalisia elementtejä hyväkseni.

Lähtökohtana teokselle ovat toimineet muistot, lapsuuden kotini visuaalisuus sekä Ikean ja Ingmanin vuoden 2019 Ingmariini-mainokset, jotka ovat olleet näyttävästi esillä kaupunkikuvassa ja muissa julkisissa tiloissa. Näiden kahden mainoksen visuaalinen kieli yhdistyy suomalaisen kodin sisustukseen. Asettamalla mainoksissa esillä olevia elementtejä osaksi teokseni estetiikkaa toivon voivani paljastaa aikakaudesta jotain sille ominaista.

Ruuan rooli maailmassa korostuu ihmisten väkiluvun kasvaessa, ilmastonmuutoksen sekä humanitääristen kriisien keskellä. Kysymykset ruuan tuotantotavoista, eettisyydestä ja tuotantotapojen kestävästä rakenteesta ovat aikakaudessamme paljon esillä. Ruualla on nykyään muitakin tehtäviä kuin olla vain ravinnon lähde ja nälän tunteen tyydyttäjä. Omien ruokailutottumusten tai raaka-aineiden valintojen kautta ihminen voi viestiä itselleen tärkeistä asioista, arvoista tai poliittisista näkemyksistään. Ruuan kautta voidaan viestiä kuulumisesta johonkin tiettyyn ryhmään ja rakentaa sitä kautta omaa statusta. Toisaalta ruoka on myös välttämätön jokapäiväinen kulutustuote.

Lue lisää taiteilijasta.