7.8. — 11.10.2020

MIKA HELINS KONSTVERK OMAKUVA PÅ GALLERIETS FASAD!

Som en del av Forum Box nya utställningspolitik, har vi beslutat att visa konst även på galleriets utsida.

Målet är att i fortsättningen årligen visa konst på galleriets fasad. På detta sätt kan konsten nå ut till publiken dygnet runt.

Det första konstverket inom Forum Box fasadprojekt är bildhuggaren Mika Helins konstverk Omakuva som kommer täcka hela fasaden.

 

Mika Helin – Omakuva på Forum Box fasad 7.8. – 11.10.2020

Konstverket undersöker övergången från hemmets interiör till publikt utrymme, samt det visuella språket i två reklamer (Ikeas hot dog och Ingmans Ingmariini) som varit i publikt utrymme. Jag strävar efter att genom mitt konstverk återuppbygga förståelse för den visuella kulturen i vår miljö och dess betydelse genom att använda mig av de visuella elementen i reklamerna jag valt.

Minnen, mitt barndomshem och Ikea samt Ingmans Ingmariini reklamer från 2019 har fungerat som utgångspunkt för mitt konstverk. Det visuella språket i reklamerna samspelar med inredningen i finska hem. Jag hoppas på att kunna belysa något specifikt för tidsperioden genom att använda mig av estetiken i reklamerna.

Matens roll i världen blir allt mer central i och med en växande befolkning, global uppvärmning samt humanitära kriser. Frågor om produktion, etik och hållbarhet är ofta på tapeten i vår tidsperiod. Maten har fått en annan roll än att bara vara en näringskälla. Genom våra matvanor kan vi förmedla viktiga saker om oss själva, som värderingar eller politiska åsikter. Vi kan signalera vilken grupp vi tillhör genom vad vi äter och därmed bygga på vår status. Å andra sidan är maten nödvändig och vardaglig.

Läs mer om konstnären.