21.9.2020

Ansökningstiden för utsällningar 2022 är stängt!

Ansökningstiden för utställningar i Galleri Forum Box 2022 är nu stängt.
Vi tackar alla sökande!
De ansökande får besked om resultatet för urvalet inom slutet av november 2020.