24.11.2020

Adressen för Taidetta Jätkälle förslag har ändrats!

Adressen för Taidetta Jätkälle förslag has ändrats. Se Tävlingsprogrammet för mera information.

Ett nytt offentligt konstverk för Busholmens hamnområdet söks med en öppen, tvådelad tävling 28.8.2020–4.6.2021. Syftet med tävlingen är att hitta ett permanent verk som ska vara bunden till sin plats och som återspeglar områdets identitet.

Läs mera om tävlingen.