17.2.2021

Fem förslag valda till andra skedet av Taidetta Jätkälle -konsttävlingen!

Konsttävlingens Taidetta Jätkälle första skede är avslutat. Vi tackar alla deltagare!

Vi mottog 93 förslag, och prisnämnden valde fem förslag till tävlingens andra skede. Deltagarna som fortsättar till andra skedet har meddelats personligen. Vinnarna av tävlingen publiceras på Forum Box webbplats senast under augusti 2021.

Läs mer om Taidetta Jätkälle -tävlingen.