23.5.2023

Konsthistorikern Jane Vuorinens artikel om Jenni Eskolas konstnärliga arbete med mera har publicerats

  • Jenni Eskola: Väritutkielma (kestämisestä) (2021). Kuva: Anna Autio.

Konsthistoriker Jane Vuorinens artikel Photography and the Organic Nonhuman: Photographic Art with Light, Chlorophyll, Yeasts, and Bacteria (öppet tillgänglig) har publicerats i Konsthistorisk tisdkrift. I sin artikel granskar Vuorinen exmeplevis Jenni Eskolas konstnärliga arbete. Jenni Eskola och Antti Oikarinens samutställning  Välissä ägde rum i Forum Box lokaler i oktober–november år 2021.