30.5.2023

Forum Box deltar i Art Fair Suomi Goes Galleries samtidskonstfestival

Forum Box deltar återigen i Art Fair Suomi Goes Galleries samtidskonstfestival. Du hittar övriga deltagande gallerier och hela programmet från evenemangets hemsida.

Vernissage av festivalen äger rum tisdagen den 6 juni. Forum Box bland andra gallerier kommer undantagsvis att ha öppet till 19.00, välkommen att se Inka Bells and Marianne Siris separatutställningar! På Mediabox visas Artor Jesus Inkerös Jab (2020).

Festivalens öppningskväll till ära bjuder vi även på små förfriskningar.