1.9. — 11.9.2022

Ukrainian Charity Exhibitions:
From the Pain to the Light

Konstnären:

𝐕𝐞𝐫𝐨𝐧𝐢𝐤𝐚 𝐁𝐥𝐲𝐳𝐧𝐲𝐮𝐜𝐡𝐞𝐧𝐤𝐨, 𝐕𝐞𝐫𝐨𝐧𝐢𝐤𝐚 𝐂𝐡𝐞𝐫𝐞𝐝𝐧𝐲𝐜𝐡𝐞𝐧𝐤𝐨, 𝐊𝐬𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐃𝐚𝐭𝐬𝐲𝐮𝐤, 𝐘𝐮𝐫𝐢𝐲 𝐃𝐞𝐧𝐢𝐬𝐞𝐧𝐤𝐨𝐯, 𝐃𝐦𝐲𝐭𝐫𝐨 𝐊𝐨𝐯𝐚𝐥, 𝐃𝐞𝐧𝐲𝐬 𝐊𝐮𝐥𝐢𝐤𝐨𝐯, 𝐙𝐚𝐤𝐡𝐚𝐫 𝐒𝐡𝐞𝐯𝐜𝐡𝐮𝐤, 𝐎𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐒𝐡𝐭𝐞𝐩𝐮𝐫𝐚

 

Läs mer på finska / Läs mer på engelska